Parlementaire tussenkomsten

AA
'Gezondheidscontrole' in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. - Ik spreek hier namens Kathalijne Buitenweg, de rapporteur voor de Milieucommissie, die verontschuldigd is wegens ziekte. De Milieucommissie formuleerde zeventien aanbevelingen, ik ga er vier benadrukken.


1. De Milieucommissie is verheugd dat de Europese Commissie in haar mededeling het probleem van de klimaatverandering wil aanpakken en steun wil verlenen aan minder intensieve landbouwpraktijken.


2. De Milieucommissie benadrukt de noodzaak te komen tot duurzame en multifunctionele landbouw, waarbij zij een lans breekt voor ecologische en biolandbouw.


3. De Europese Commissie wordt aangemaand de bestaande maatregelen inzake cross compliance – dus de maatregelen met betrekking tot het milieu en het dierenwelzijn en de verenigbaarheid daarmee – niet af te zwakken door een zogenaamde vereenvoudiging. Integendeel, wat ons betreft mogen de randvoorwaarden zelfs versterkt worden op diverse terreinen, bijvoorbeeld inzake het gebruik, beheer en de kwaliteit van water.


4. Een waarschuwing aan de Commissie: Commissie, wees wat terughoudender met het concept van de zogenaamde biobrandstoffen. Het nut ervan is betwistbaar en zeker niet eenduidig goed, noch voor het milieu, noch sociaal.

Lees hier het volledige rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?