Parlementaire tussenkomsten

AA
Fraudebestrijding

Voorzitter, collega's, commissaris, eerst en vooral feliciteer ik natuurlijk collega Bösch met zijn keurig en nauwgezet verslag. Wat zijn de pijnpunten?

Ten eerste de noodzakelijke onafhankelijkheid van OLAF. Dat betekent inderdaad dat de OLAF-directeur volledige autonomie en verregaande bevoegdheden krijgt om onderzoeken op te zetten binnen álle Europese instellingen. Dat betekent ook dat de Commissie zich onthoudt van elke inmenging in benoemingen. Kan commissaris Schreyer mij vertellen hoe de Commissie reageert op de paragrafen 3 tot 6?

Tweede pijnpunt: de Europese openbare aanklager. Wij weten dat daarvoor een Verdragswijziging noodzakelijk is. Een poging die daartoe mede op initiatief van de Commissie werd ondernomen, mislukte in Nice. Wij zullen dus de lidstaten onder druk moeten blijven zetten. Wat wij nu vragen gaat inderdaad minder ver. Op basis van artikel 82 willen wij een aanvulling van de OLAF-verordening die de benoeming van een openbare aanklager mogelijk maakt, met bevoegdheden die zich beperken tot strafbare feiten die door de leden en het personeel van de Europese Unie met betrekking tot de begroting zijn begaan. Hoe reageert u hierop, commissaris Schreyer?

Derde pijnpunt: de samenwerking tussen lidstaten. De tabakzaak in New York tegen Reynolds en Philip Morris vormt inderdaad een goed voorbeeld van hoe de Europese Commissie nu accuraat optreedt tegen de tabaksgiganten. Ik ben bijzonder blij dat heel wat lidstaten, waaronder ook de mijne, zich hierbij hebben aangesloten. Zo kan eindelijk een eind worden gemaakt aan de verwevenheid van de tabaksgiganten met maffiapraktijken die de Unie jaarlijks vele miljarden euro kosten.

Vierde pijnpunt: de openbaarheid van informatie. Ik was een van degenen die de kaderovereenkomst tussen de Commissie en het Parlement verwierpen. Ik hoef hier niet over uit te weiden en ik sluit mij volledig aan bij de eisen van collega Bösch.

Tenslotte betreur ik dat door heel dit Huis een spook waart van nationalisme en chauvinisme met bijzonder lange tenen. Wat fout liep in Spanje in de vlaszaak en in Italië, Frankrijk, België en Duitsland met de affaire rond de vervalste boter, mag met naam genoemd worden in dit verslag. Mijn fractie zal dan ook de amendementen die deze zaken minimaliseren of verbloemen, niet steunen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?