Parlementaire tussenkomsten

AA
Europol

Ik wil mevrouw Neyts danken voor haar uitgebreide antwoord, een zeer concreet antwoord op een zeer concrete vraag. Ik wil de zaak echter ook vanuit een politieke invalshoek benaderen. Mevrouw Neyts zegt weliswaar dat de huidige fraudezaken ontdekt zijn dankzij een interne controle. Toch leeft bij de publieke opinie en bij een groot deel van de politieke wereld het gevoel dat er onvoldoende democratische controle is op Europol, en worden er verschillende pistes gelanceerd om die controle te intensiveren.

Zo wordt onder andere gedacht aan een aanpassing aan de OLAF-verordening en circuleert er in het Belgische parlement een gedachte om, in navolging van het Belgische voorbeeld, ook voor Europol een comité P en een comité I op te richten voor het toezicht op politiediensten en inlichtingendiensten.

Ziet mevrouw de minister enige kans dat er in de nabije toekomst daarover binnen de Raad en binnen de Europese instellingen een debat wordt gehouden, zodat wij de burger gerust kunnen stellen wat betreft de democratische controle op deze toch wel belangrijke politiedienst, al verkeert deze nog in embryonale staat?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?