Parlementaire tussenkomsten

AA
Europese Voedselautoriteit

Voorzitter, commissaris, collega's, dit verslag vormt een belangrijke fase in het wetgevend proces dat een antwoord moet bieden op de vele crisissen die de consumenten de jongste decennia moesten trotseren. Phillip Whitehead slaagde erin op een magistrale manier de vele meningen die in ons Parlement leven over de oprichting van een Voedselautoriteit in een evenwichtig verslag te bundelen. Ik dank hem daarvoor, ik dank hem voor zijn luisterbereidheid en zijn constructieve opstelling.

Het verslag is opgebouwd rond een hele reeks sleutelwoorden. Ten eerste, veiligheid. De titel wordt aangescherpt van Europese Voedselautoriteit tot Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Daarmee wordt meteen aangegeven wat de kernopdracht van deze nieuwe instelling wordt. Ten tweede, kwaliteit. Er wordt nadruk gelegd op een meer kwalitatieve voedselproductie. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit wordt voortaan centraal gesteld. Ten derde, behoud van de culturele diversiteit van voedsel in de Europese Unie. De streekeigen en traditionele productie mag niet het slachtoffer worden van de Europese wetgeving. Ten vierde, traceerbaarheid, transparantie van producten en toenemende aansprakelijkheid van producenten. Ten vijfde, onafhankelijkheid. Dat betekent dat de financiering van de Europese Autoriteit enkel mag gebeuren met communautaire middelen. Ten zesde, het voorzorgsbeginsel moet gelden voor elk waarneembaar risico. Collega's, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid wordt geen mastodont maar brengt ons straks hopelijk degelijk en betrouwbaar wetenschappelijk advies. Inzake de Raad van bestuur dringt mijn fractie er echter op aan dat een kleine uitbreiding van 12 naar 16 leden mogelijk wordt gemaakt. Wij vinden immers dat de primaire producenten, landbouwers en vissers, beter in de Raad van bestuur vertegenwoordigd moeten zijn. Mijn fractie steunt tenslotte ook de visie om de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het snelle waarschuwingssysteem bij de Commissie te leggen. Politieke verantwoordelijkheden kunnen immers nooit afgewenteld worden en dat is in de jongste jaren helaas al te vaak gebeurd, zowel in de EU als in de lidstaten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?