Parlementaire tussenkomsten

AA
Europese Voedselautoriteit

Voorzitter, Commissaris, beste collega’s, mijnheer de rapporteur, de verordening die voor ons ligt, is wat mij betreft revolutionair. Ik geloof inderdaad dat crisissen louterend kunnen werken. Ook in de voedselsector zien wij vaak dat crisissen ertoe leiden dat er op wetgevingsgebied stappen worden vooruit gezet. Welnu, de verordening die voor ons ligt, is een stap vooruit. Ik wil een aantal zaken onderstrepen die vooral voor mijn fractie belangrijk waren en die wij ook hebben binnengehaald.

Een eerste punt is dat de regeling ervoor zal zorgen dat besmet voedsel voortaan niet meer zal kunnen worden uitgevoerd naar derde landen, vaak derdewereldlanden. In de tweede pllats wordt de diversiteit van voedsel onderstreept, wordt erop gewezen dat er traditionele producten bestaan, dat wij dat moeten erkennen en dat voedsel een bepaalde culturele rol te spelen heeft. Een derde punt is dat wij als Parlement ervoor hebben gezorgd dat we van de geplande voedselautoriteit een voedselveiligheidsautoriteit hebben gemaakt en dat is toch wel een belangrijke overwinning voor ons Parlement. Het Parlement, samen met u collega-rapporteur, heeft ervoor gezorgd dat wij een rol hebben kunnen spelen en hebben kunnen wegen op de transparantie, op de doorzichtigheid van dit geheel. Het is inderdaad zo dat we behoefte hebben aan transparantie om de consument weer vertrouwen te geven. We hebben ook als Parlement ervoor gezorgd dat wij meer inzicht krijgen in de samenstelling van de raad van bestuur en in de benoeming van de directeur. We hebben ten slotte ook gepleit voor meer objectieve criteria voor de zetel.

Toen we in tweede lezing uit de milieucommissie kwamen, zagen we dat we 28 amendementen hadden, 28 amendementen die soms moeilijk lagen bij de Raad. We hebben een soort pre-bemiddelingsoefening gedaan, een oefening waarmee ik heel blij ben, omdat de rapporteur met de co-rapporteurs en de schaduwrapporteurs ervoor gezorgd hebben dat we als Parlement met één stem konden spreken tegenover de Raad, een Raad waar we een stem hebben gehoord, waar mevrouw Aelvoet naar ons heeft geluisterd en ik ben daar echt heel blij om.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?