Parlementaire tussenkomsten

AA
Europese Raad / Belgische voorzitterschap

Mevrouw de Voorzitter, staat u mij toe om in deze tijden van oorlog met wat militair taalgebruik te beginnen.

Mijnheer de eerste minister, u was de afgelopen zes maanden een luitenant-generaal van Europa, samen met uw collega's van de federale regering en van de deelstaatregeringen. Helaas was u echter de luitenant-generaal van een Mexicaans leger: een Mexicaans leger waarin de lidstaten te vaak weigeren zich te onderwerpen aan uw opperbevel, waarin al te veel lidstaten te vaak naar eigen inzicht handelen en hun eigen weg willen volgen, waarin de lidstaten alleen werken voor hun eigen belang en teveel het enge staatsnationalisme belangrijker vinden dan het algemeen Europees belang.

Dat merkte u de voorbije zes maanden, mijnheer de eerste minister, wij merken dat hier dag aan dag in onze dossiers. Het siert u dat u er in Laken in bent geslaagd om in dat Mexicaans leger enige orde te scheppen. Maar de Raad is niet alleen een Mexicaans leger, het is ook een bende tapijtverkopers: ze wilden zaterdagnacht nog snel even de zetelkwestie oplossen, als echte tapijtenhandelaars. Het siert u wederom, mijnheer de eerste minister, dat u hieraan paal en perk hebt gesteld.

Want inderdaad, wij willen af van de achterkamers, wij willen af van de besloten vergaderingen tussen ambtenaren, tussen diplomaten, tussen vijftien regeringsleiders. Wij willen naar een open methode, wij willen de hoopvolle methode van de conventie een kans bieden, wij willen de deuren openzetten en een nieuwe wind laten waaien.

U stelde de conventie de juiste vragen. U zegt terecht dat het debat moet gaan over de verdeling van de bevoegdheden over de verscheiden beleidsniveaus. U stelt ook terecht de vraag of het dagelijks beheer van het beleid van de Unie niet beter kan worden overgelaten aan de regio's waar de grondwet dat zo regelt.

Maar, mijnheer de eerste minister, mag ik ook enige vorm van kritiek uiten? U stelde bijvoorbeeld niet de vraag hoe constitutionele regio's zoals Vlaanderen, Wallonië, Baskenland, Catalonië, Schotland en Wales nadrukkelijk bij de Europese besluitvorming betrokken kunnen worden. U negeert daarbij de eisen van uw partijgenoot Patrick Dewael, de eerste minister van Vlaanderen, die nochtans in mei en in oktober hierover met vijftig collega's een belangrijk document had gepubliceerd.

Wat de samenstelling van de conventie betreft, drie opmerkingen. Ten eerste: een triumviraat zonder ook maar één vrouw, is dat nog wel van deze tijd? Nee, mijnheer de eerste minister. Ten tweede: er is sprake van een onevenwicht in de samenstelling van de conventie tussen enerzijds de leden van het Europees Parlement en anderzijds de nationale parlementen. Ik geloof dat u hier een fout maakt, dat de Raad hier een fout maakt: ik denk dat het Europees Parlement de instelling bij uitstek is waar de Europese gedachte, waar het Europees algemeen belang geldt en u mist hier een kans. En tenslotte, wat de samenstelling van de conventie betreft, de vertegenwoordigers van de constitutionele regio's kunnen niet rechtstreeks deelnemen aan de conventie. Ze moeten de omweg van het Comité van de regio's volgen als waarnemer en dat vind ik een betreurenswaardige zaak.

Hoe dan ook, mijnheer de eerste minister, u kunt er van op aan dat ik met mijn partij, met de negen vertegenwoordigers van de Europese Vrije Alliantie, constructief zal bijdragen aan deze conventie, want Europa mag geen eenheidsworst worden, Europa moet een schitterende diamant blijven met vele facetten, facetten van verscheidenheid, van eigen identiteit, want alleen dan kan de Europese diamant schitteren aan het Europese firmament.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?