Parlementaire tussenkomsten

AA
Dual use producten

- Dank u Voorzitter, dank u commissaris Busquin voor het antwoord. Ik zou een precisering willen. U zegt heel duidelijk dat het kaderprogramma alleen gebruikt kan worden voor civiele, voor burgerlijke doeleinden en niet voor militaire doeleinden. Dat heb ik tenminste zo begrepen. We zitten natuurlijk ook met een aantal producten voor tweeërlei gebruik, de dual use producten, die zowel in de civiele als in de militaire sector gebruikt worden. Kan de commissaris bevestigen of ons verzekeren dat het geld van het kaderprogramma ook niet gebruikt wordt voor die dual use producten. Ten tweede: de commissaris zegt dat voor de periode 2000-2006 het Konver-programma op zich niet meer bestaat maar dat de acties nog wel mogelijk zijn en dat er aanvragen kunnen worden ingediend. Zou hij ons kunnen meedelen of er op dit ogenblik projecten lopen in de geest van het vroegere Konver-programma? Ik dank hem voor zijn antwoord.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?