Parlementaire tussenkomsten

AA
Constitutionele regio's in Europa

Staes (Verts/ALE). - Mevrouw de staatssecretaris, als ik mag zeggen, beste Annemie, en ik speel met de taal en ik zeg: we moeten elkaar geen Liesbeth noemen, dan wil ik u maar zeggen dat ik natuurlijk begrijp dat u hier namens de Raad antwoordt.

Maar wij, de tien EVA-parlementsleden die hier aanwezig zijn, willen natuurlijk allemaal het hele regionale proces vooruitduwen in de Europese constructie, omdat zij allemaal parlementsleden zijn van regio's die pro-Europees zijn. En wat wij vrezen is dat als de constitutionele regio's niet aan bod komen in het Europees besluitvormingsproces, dat stap voor stap er een afkeer van Europa zal ontstaan in deze regio's, omdat we zullen voelen dat onze regio's niet aan bod kunnen komen, dat zij een beetje in het geheel verdronken worden. Daarom zou ik u willen vragen, als Belgisch voorzitter, als motor in een discussie die nu wordt opgestart, hoe u zal proberen die regio's echt in het besluitvormingsproces te gaan betrekken en hoe u ervoor zal zorgen dat de Raad binnen nu en een aantal maanden daarover inderdaad een uitspraak doet.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?