Parlementaire tussenkomsten

AA
Conferentie van Durban (Vragenuur)

Voorzitter, ik heb hier voor mij een tijdschrift of tenminste een krantenartikel en daarin staan de volgende woorden: "Ik ben het niet eens met de anti-slavernijconferentie in Durban. Het bevordert het gevoel van slachtofferschap bij mensen die toch al het idee hebben dat zij aan het kortste eind trekken. Ik ben niet gelukkig met die hele conferentie van Durban, nog daargelaten de manier waarop het Midden-Oosten aan de orde kwam. Dat iemand als Castro daar werd bejubeld, geeft aan dat we te maken hebben met een anti-westerse bijeenkomst". Mijnheer de Voorzitter, dat zijn niet mijn woorden maar de woorden van een lid van de Europese Commissie. We gaan hier straks luisteren naar een verklaring van de Europese Commissie en van de Raad over Durban. Ik zou graag zien dat de Commissie ons vertelt of ze de uitspraken van de heer Bolkestein tegenover de Volkskrant in Nederland, al dan niet dekt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?