Parlementaire tussenkomsten

AA
Concurrentievervalsing door nationaal-economische compensaties bij legeraankopen

Ik moet de Raadsvoorzitter danken voor zijn zeer omstandig en uitgebreid antwoord dat weliswaar was samen te vatten in nauwelijks twee zinnen. Is dit een grap of is dit om te huilen? Terwijl heel Europa zich afvraagt hoe wij ons op defensiegebied als een eenheid moeten beginnen te gedragen, bijvoorbeeld na de oorlog in Kosovo, komt u met een dergelijk antwoord aandragen. Ik begin mij écht af te vragen waar de Raad voor nodig is. U was afwezig tijdens het mond- en klauwzeerdebat. U was er niet tijdens het debat over de kwijting. De kwijting, zoals de Raad die heeft verleend, was gewoon knoeiwerk. Ik begrijp niet dat u ons hier zo maar komt afschepen met zo'n antwoord. In artikel 296 van het Verdrag van de Europese Unie staat inderdaad dat u op dit punt enige beperkingen heeft. U zou echter ook artikel 296, lid 2, kunnen gaan toepassen en aan de Commissie minstens vragen om ervoor te zorgen dat u op dit terrein kunt optreden. Op het moment dat een lidstaat eindelijk afstapt van economische compensaties, eindelijk afstand doet van duistere machinaties, vind ik het onaanvaardbaar dat de Raad ons hier zo bejegent.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?