Parlementaire tussenkomsten

AA
Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, mevrouw de commissaris, ook ik wil in de eerste plaats mijnheer Bösch feliciteren met zijn goede verslag en in tegenstelling tot wat de heer Dell'Alba meent, denk ik dat de heer Bösch inderdaad de juiste lessen heeft getrokken uit het jaarverslag van OLAF dat eind vorig jaar werd gepubliceerd. We moeten het toegeven, collega's, er zijn binnen de Europese Unie heel wat poenscheppers actief en de georganiseerde criminaliteit is al lang niet meer alleen bezig met drugssmokkel, met wapenhandel, met mensenhandel, vleesfraude, alcohol- en sigarettensmokkel, BTW-caroussels, oliefraude. Het zijn allemaal vormen van criminaliteit die de begroting van de EU zowel langs de inkomstenzijde als langs de uitgavenzijde ernstige schade toebrengen. Sinds 1993 bestaat er inderdaad een interne markt met vrij verkeer van goederen, diensten, personen, kapitalen en die vrije markt bestaat ook voor georganiseerde criminelen. Maar die bestaat niet, en dat is een jammerlijk feit, voor politiediensten en magistraten.

In eigen naam durf ik dan ook alle paragrafen steunen van het verslag-Bösch die aandringen op het instellen van een Europees openbaar ministerie. Ik weet het. Het is een controversiële zaak, ook in mijn eigen fractie. Maar toch meen ik dat een dergelijk Europees openbaar ministerie er moet komen. Ik zou dan ook heel dringend de Europese Commissie willen vragen in te gaan op het verzoek van het verslag-Bösch om nog voor 30 juni te komen met een aanvulling van de huidige OLAF-verordening waarbij een soort proefproject wordt opgesteld en binnen OLAF een Europees openbaar aanklager wordt aangesteld die alleen voor leden en personeel van de Europese instellingen kan optreden. Ik zou aan mevrouw de commissaris heel ernstig willen vragen heel concrete antwoorden te geven op dit verzoek en of zij bereid is om vóór 30 juni terzake enig initiatief te nemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?