Parlementaire tussenkomsten

AA
Begrotingsprocedure 2002

Voorzitter, collega's, mijnheer de Raadsvoorzitter, als voorzitter van de EP-delegatie voor de betrekkingen met Centraal-Azië beperk ik mij tot enige commentaar op die begrotingslijnen.

Waarover gaat het? In eerste instantie over de bijstand aan de partnerlanden van Oost-Europa en Centraal-Azië. Centraal-Azië is een onstabiele regio en ligt sinds het uitbreken van de oorlog in Afghanistan werkelijk in het centrum van de wereldpolitiek. We weten met zijn allen dat een militair optreden alleen geen duurzame oplossing zal brengen in dat gebied, en dat we zullen moeten investeren in democratische instellingen, in een civiele maatschappij, in sociaal-economische en ecologische hervormingen, in drugsbestrijding, in armoedebestrijding en in degelijk onderwijs. Dat, mijnheer de Raadsvoorzitter, is de inzet van onze inspanningen in Centraal-Azië. Vandaar onze vraag om die begrotingslijn op te trekken met 5% voor de vastleggingskredieten en met 20% voor de betalingskredieten.

In de tweede plaats vraag ik uw aandacht voor de hulp aan slachtoffers van straling, met name in de regio Semipalatinsk in Kazachstan. Daar voerde het Sovjet-leger tussen '49 en '99, 607 kernwapenproeven uit, waarvan een groot deel bovengronds. De Sovjets verplichtten de bevolking uit hun huizen te komen en de grote nucleaire paddestoel te aanschouwen. De gevolgen zijn desastreus, de incidentie van kanker ligt vijf keer hoger dan het nationaal gemiddelde, gebreken bij de geboorte komen drie keer vaker voor dan het landelijk gemiddelde, veel jonge mannen zijn impotent, twaalfjarige meisjes lijden aan borstkanker. Psychologische stoornissen en zelfmoord komen veel voor en de gemiddelde levensverwachting ligt om en nabij de 52 jaar. Daarom, mijnheer de Raadsvoorzitter, willen wij de betalingskredieten in begrotingslijn B7-524 optrekken van 45 naar 60 miljoen euro.

Mijnheer Vande Lanotte, u komt hier, u woont de vergadering bij, u komt hier luisteren, u onthoudt zich van commentaar, hebt u gezegd, en ik begrijp dat. Maar toch wil ik uw toegewijde en u warme aandacht voor deze twee belangrijke amendementen en wellicht kunnen we na het afronden van deze begrotingsprocedure 2002 eens samen naar Semipalatinsk trekken om er de vreselijke gevolgen van de nucleaire waanzin te aanschouwen en te zien hoe Europees geld werkelijk op een goede en nuttige manier besteed kan worden. Ik zal er u dankbaar voor zijn.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?