Parlementaire tussenkomsten

AA
Begroting 2001 (voortzetting)

Staes (Verts/ALE). - Voorzitter, collega's, mevrouw de commissaris, eerst en vooral wil ik natuurlijk alle rapporteurs bedanken. Ik geloof dat zij hard gewerkt hebben. Het is iedere keer weer een krachttoer om de begrotingsronde tot een goed einde te brengen en ik denk dat een proficiat hier op zijn plaats is.

Een begroting, collega's, is toch altijd meer dan een kille cijferdans. Achter ieder cijfer, achter iedere begrotingslijn, achter ieder toegekend bedrag, zit een te voeren politiek beleid, zitten politieke doelstellingen, zitten immense verwachtingen, zitten vooral ook mensen. Ik heb dit de voorbije twee weken aan den lijve kunnen ondervinden tijdens een rondrit in de westelijke Balkan, waar ik Kosova en Bosnië heb bezocht. En ik was in Pristina toen Kostunica in Biarritz feestelijk werd ingehaald en prompt en onvoorwaardelijk 200 miljoen euro winterhulp kreeg toegestopt. Een politieke daad, beste collega's, een politieke daad, mevrouw de commissaris, die niet bepaald op gejuich werd onthaald door de Albanese Kosovaren. Waarom, zei men me, waarom maakt de Unie geen gebruik van de machtswissel in Servië om blijvende druk te zetten op het nieuwe regime, al was het maar om onverwijld die 914 mensen die in Servische gevangenissen vastzitten, vrij te krijgen? En ik zeg jullie heel klaar en duidelijk: Kostunica moet dus hier zijn kansen krijgen en ik hoop dan ook dat hij de komende weken of maanden zal zorgen voor een amnestie, maar ondertussen wil ik wel dat er op het politieke en op het begrotingsvlak aan de invoering van die twee nieuwe begrotingslijnen, democratisering en wederopbouw, politieke voorwaarden worden gekoppeld. Geen geld voor Servië wat mij betreft, zonder garantie voor meer stabiliteit en een absoluut respect voor de rechten van Kosovaren, voor de rechten van Montenegrijnen en voor het respect van het Dayton-akkoord van november 1995. Want inderdaad, mijn bezoek aan Bosnië heeft mij geleerd dat de situatie er zeer problematisch is. Al mijn gesprekspartners daar waren blij met de machtswissel in Servië, maar allen ook vrezen de inkrimping van financiële middelen. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven en ik waarschuw u, collega's, en ik waarschuw ook de afwezige Raad.

Er valt in Bosnië nog heel wat werk te verzetten. Denk aan de terugkeer van vluchtelingen en aan de ontmijning. Ik heb een project bezocht. Die mensen hebben dringend geld nodig en zonder ontmijning geen heropbouw van woningen en geen economisch levensvatbaar maken van deze toch wel zeer broze staat. Inkrimping van financiële middelen, collega's, betekent ginder, op de westelijke Balkan sowieso meer instabiliteit. Ik steun dus alle pogingen, samen met collega Lagendijk, om maximaal middelen in te zetten voor de westelijke Balkan. Wanneer nodig, moet wat ons betreft rubriek vier opengebroken worden en moeten we overgaan tot een herziening van de Financiële vooruitzichten.

Beste collega's, ik wil niet dat Europa een politieke dwerg blijft en ik wil nog minder een nieuwe oorlog op de westelijke Balkan, op minder dan 1500 kilometer van hier. Laat ons dus als begrotingsautoriteit onze politieke verantwoordelijkheid nemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?