Parlementaire tussenkomsten

AA
Autoverzekering

Dank u Voorzitter, collega's, geachte commissaris, ik dank u voor uw uitvoerige antwoord, in overigens keurig Nederlands. Dat zijn we niet altijd van u gewend hier in deze zaal, ik dank u daar echt voor.

U heeft terecht gezegd dat de Commissie heeft aangestuurd op een afschaffing van het Belgische bonus-malussysteem en op een vrije tarifering. Nu heb ik de laatste tijd nogal wat contacten gehad met verzekeraars en die geven toe dat die nieuwe regeling, die vrije tarifering, inderdaad goed kan zijn voor goede bestuurders. Maar hoe zit het dan - zeggen ze mij allemaal - met brokkenmakers? Hoe zit het dan met jongeren aan wie vaak hogere premies worden aangepraat? Ze zijn er eigenlijk van overtuigd dat die nieuwe regeling ertoe leidt dat er in het algemeen hogere premies zullen moeten worden betaald en dat vooral de brokkenmakers ertussenuit zullen willen knijpen en ervoor zullen zorgen dat er meer niet-verzekerden zullen zijn. Ik zou u dus nogmaals willen vragen, mijnheer de commissaris, in de context van uw voorstellen en in de context van de bestaande wetgeving, wat de Commissie kan doen om tarifaire uitwassen tegen te gaan, om ervoor te zorgen dat er toch geen al te grote verschillen zijn en dat de brokkenmakers niet helemaal weggeduwd worden. Wat kan de Commissie eventueel doen? Denkt de Commissie eraan om een vorksysteem in te stellen waarbij bijvoorbeeld, met een norm van 100, de goede bestuurders 50 moeten betalen en de slechte dan bijvoorbeeld maximaal 150? Kunt u daarop een antwoord geven mijnheer de commissaris?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?