Parlementaire tussenkomsten

AA
Actieplan voor Milieu en Gezondheid 2004-2010

Voorzitter, mijnheer de Commissaris, collega's, heel wat mensen maken zich zorgen over de invloed van het milieu op hun gezondheid en het gaat om heel concrete zaken. Het is ondertussen voldoende aangetoond dat de vruchtbaarheid daalt en het aantal miskramen stijgt ten gevolge van milieu-invloeden. Het wordt meer en meer duidelijk dat mensen last hebben van allergieen. Het aantal kinderen dat last heeft van astma en met een puffertje, een spuitbusje door het leven moet gaan, groeit. De invloed van tabaksrook op de gezondheid van niet-rokers, het is ons allemaal zeer duidelijk geworden. Het actieplan past dan ook in de scale-aanpak die zich concentreert op 5 sleutelbegrippen: science, children, awareness, legal instruments and evaluation. Bij de presentatie van het actieprogramma, mijnheer de Commissaris, was er toch heel wat ontgoocheling, heel wat scepsis. Mag ik een drietal zaken noemen?

Een, het enorme verschil tussen de ambities verwoord in de algemene strategie en het actieplan zelf.

Twee, het actieplan is eigenlijk geen actieplan. Het is een onderzoeksplan dat er waarschijnlijk niet in zal slagen de ziektelast die door milieulast wordt veroorzaakt, daadwerkelijk te verminderen. Commissaris Dimas, het is hier door verschillende collega's al gezegd, wij hebben geen nood aan meer research, wij hebben geen nood aan meer studie, maar wij hebben echt nood aan actie.

Drie, er zijn geen concrete financiele voorstellen van de zijde van de Commissie om dit alles te financieren. Je kan niet koken zonder geld, Commissaris, dat gaat niet, dat kan niet, dat weten we. Veel scepsis dus, veel ongerustheid, maar gelukkig is er tevredenheid over het werkstuk van mevrouw Ries en het werkstuk van de milieucommissie. Ik wil mij nog concentreren op twee punten. Twee punten die wij als groep van Groenen en regionalisten willen inbrengen via twee amendementen. Wij willen als groene groep benadrukken dat er geen streefcijfers werden voorgesteld voor de voorgestelde acties en dat er van de 13 acties maar slechts 3 betrekking hebben op bepaalde maatregelen om de ziektelast te verminderen.

Twee, wij willen benadrukken dat er geen systeem is van biomonitoring, dat dat niet wordt ingesteld waarmee de band met de milieugeneeskunde wordt gerealiseerd. Commissaris Dimas, ik bid u, hou rekening met de opmerkingen van het Parlement en turn uw actieplan om tot een echt actieplan die naam waardig, ik zou u er dankbaar om zijn.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?