Parlementaire tussenkomsten

AA
(27/04/06) Kwijting 2004: Afdeling I, Europees Parlement

Voorzitter, collega's, ook namens de Verts/ALE-Fractie in het Europees Parlement wens ik te benadrukken dat als we straks inderdaad de kwijting aan het Parlement niet verlenen, zoals de heer Ferber vraagt, dit een duidelijk politiek signaal is dat wij zes maanden willen winnen, dat wij zes maanden uitstel willen krijgen om het dossier grondig te bekijken, om het dossier van de twee gebouwen in Straatsburg tot op het bot uit te zoeken en om te kijken wat daar gebeurd is. Dit zal ook geen discussie zijn over de zetel, want die kwestie is niet aan de orde. Het gaat er hier om dat we moeten weten of ons geld goed is besteed dan wel of het niet goed is besteed. Dat is de inzet van het uitstel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?