Parlementaire tussenkomsten

AA
(26/04/06) Kwijting betreffende de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (debat) PV

Voorzitter, collega's, commissaris, ik wil drie thema's behandelen. Vooreerst wil ik de aandacht vragen voor de amendementen die heb ik ingediend op de verslagen-Mulder en -Guidoni met betrekking tot het Bureau voor wederopbouw in het voormalig Joegoslavië. Wij hebben met een ad hoc-delegatie in februari Kosova bezocht. We hebben daar gezien dat het Bureau voor wederopbouw puik werk verricht, schitterend werk verricht en we mogen deze expertise niet weggooien. Vandaar de vraag om zeker op een cruciaal tijdstip, als Kosova waarschijnlijk dit jaar onafhankelijk wordt, dit bureau niet versneld af te bouwen, maar geleidelijk af te bouwen en ook om deze expertise te gebruiken in andere conflictregio's in de wereld, Irak, Afghanistan en nog andere regio's.

Het tweede onderwerp is de kwijting van het Parlement. Ik wil hier het puike werk van collega Markus Ferber onderstrepen. Hij heeft een schitterend verslag afgeleverd. Zijn ontwerpverslag was zelfs nog sterker dan het verslag dat uiteindelijk door COCOBU werd gestemd, maar we moeten vaststellen dat er nieuwe onthullingen zijn. En daar moeten we dus onderzoek naar verrichten. Dat betekent dat wij uiteindelijk tegen zijn verslag zullen moeten stemmen, dat we tegen het verlenen van kwijting zullen moeten stemmen. Ik wil zeer duidelijk zijn, collega's, dat doet geen afbreuk aan het werk van de heer Ferber; dat doet geen afbreuk aan de opmerkingen van de COCOBU, maar dat is een duidelijke maatregel van voorzorg om onszelf zes maanden te gunnen, om ervoor te zorgen dat wij kunnen weten wat er juist is gebeurd en dat we hopelijk in volle transparantie met de stad Straatsburg, met de Franse regering, met de administratie van het Parlement, met iedereen die bij de zaak betrokken is, de conclusies kunnen trekken.

Het derde thema betreft het Comité van de regio's. Collega's, ik betreur dat we niet vóór de stemming in commissie de hoorzitting hebben gehouden met twee auditoren die de heer Lundgren had gevraagd. Dat waren twee mensen die ons mogelijke onregelmatigheden, mogelijke fraude wilden komen uiteenzetten. Nu ligt er in de geheime kamer van het Parlement een vertrouwelijk document, een lijvig document dat aanwijzingen geeft dat er misschien wel iets aan de hand is. Ook dit moeten we ernstig onderzoeken. En ik zou u dus willen vragen, collega's, in analogie met het Europees Parlement ook tegen de kwijting van het Comité van de regio's te stemmen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?