Parlementaire tussenkomsten

AA
(21/10/08) EU-Rusland Debat - Situatie in Georgië

Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie . – Voorzitter, minister, commissaris, beste collega's, over het conflict tussen Rusland en Georgië valt veel te zeggen, en het is zeker bepalend voor onze relatie met Rusland vandaag.

Wat in elk geval gezegd kan worden, is dat zowel Rusland als Georgië in gebreke is gebleven. Het kan niet dat landen militaire middelen gebruiken om hun conflicten op te lossen. Er is een theorie in de politieke wetenschap die zegt dat democratische landen hun conflicten in principe op democratische manier, via dialoog oplossen en niet met militaire middelen. Dit is hier niet gebeurd en het is dus wel zeker dat er wat schort aan de democratie zowel in Georgië als in Rusland. Anders was het allemaal niet zo gelopen zoals het uiteindelijk gelopen is.

Het debat spitst zich vandaag toe op onze relatie met Rusland. Wat we in elk geval over Rusland kunnen zeggen, is dat de toestand er zeer kritisch blijft, op het gebied van de democratie, op het gebied van de eerbiediging van de mensenrechten, op het gebied van de persvrijheid en de vrijheid van vereniging, op het gebied van de toestand in Tsjetsjenië – dit is wat weg uit de actualiteit, maar wie de zaak van nabij volgt, weet dat de toestand in Tsjetsjenië nog altijd zeer ernstig is – en ook op het gebied van de problemen die zich op dit ogenblik stellen bij de voorbereiding van de Winterspelen in Sochi. Het zijn allemaal kwesties die heel veel problemen opleveren.

Ik denk dat, zoals al een paar keer is gezegd, er een onderlinge interdependentie is tussen de Europese Unie en Rusland. Dat klopt. Maar ik denk dat we, telkens wanneer we over de wederzijdse afhankelijkheid spreken en we de genoemde problemen bespreken, die andere waarden, de waarden van een democratie, de typisch Europese waarden, andere methoden om conflicten op te lossen, het streven naar meer democratie, het gebruik van soft power -instrumenten, in onze discussie moeten binnenbrengen.

De groenen zijn absoluut vóór dialoog. Ik denk dat die een wezenskenmerk van de Europese Unie is. De Europese Unie is een extreme oefening in het oplossen van conflicten en van conflictpreventie langs vreedzame weg. Daarom kunnen wij, als aan alle voorwaarden is voldaan en op voorwaarde dat de Raad, de Commissie en het Europees Parlement pal voor de genoemde waarden staan, de dialoog met Rusland, ook over de over de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten, in gerust gemoed aanvatten, met vastberadenheid en de wil om te slagen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?