Parlementaire tussenkomsten

AA
(21/10/08) Erasmus Mundus II - Stemverklaring

Erasmus Mundus II treedt in grote lijnen in de voetsporen van zijn voorganger, hoewel belangrijke aanpassingen zijn toegevoegd. Belangrijk zijn: een meer gebalanceerde en gewaarborgde geografische vertegenwoordiging in de Erasmus Mundus-opleidingen, die universiteiten uit drie Europese landen kunnen aanbieden met extra aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen. De toelatingscriteria voor de opleidingen moeten gebaseerd zijn op kwaliteit en ze moeten ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen respecteren en de toegang van achtergestelde groepen verbeteren. Ook bij het uitreiken van beurzen voor Europese studenten en studenten uit derde landen moeten de instellingen die de opleiding aanbieden het beginsel van gelijke kansen en non-discriminatie respecteren. Daarbij moet Erasmus Mundus II bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het Hoger Onderwijs in Europa en in derde landen, waarbij de Commissie er alles aan moet doen om braindrain te voorkomen. We zullen er met de groenen op toezien dat deze aanpassingen in de praktijk worden omgezet. De toegang tot de opleidingen van Erasmus Mundus voor kwetsbare groepen moet ook bij de evaluatie van het programma duidelijk verbeterd zijn. Onder die voorwaarden keurde de groene groep in het Europees Parlement dit verslag goed.

De persmededeling van de Commissie vind je hier (in het Engels)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?