Parlementaire tussenkomsten

AA
(17/05/06) Stemverklaring Financiële Perspectieven 2007-2013

Het EP vroeg over de periode 2007-2013 112 miljard euro meer dan de Raad. De fractieleiders van de grote fracties schreeuwden bij de debriefing van Blair in december 2005 moord en brand en zeiden dat ze onder geen beding dit resultaat zouden goedkeuren. Vijf maanden later merken we dat de druk vanuit de hoofdsteden en heel speciaal vanuit Berlijn zeer efficiënt was: alle dure beloften werden ingeslikt. Het EP stelt zich tevreden met een verhoging van nauwelijks 4 miljard euro.

Dit akkoord zal er niet in slagen de grote uitdagingen waarvoor de EU staat, op een adequate manier aan te gaan. Er wordt beknibbeld op pijler 2 van het landbouwbeleid, dat de plattelandsontwikkeling moet financieren en kwaliteit, dierenwelzijn en milieuzorg centraal stelt. Maar ook de Transeuropese netwerken, programma’s als Erasmus (slechts 140.000 studenten zullen voortaan worden uitgezonden i.p.v. 170.000 in 2006!!!) en Leonardo (36.000 begunstigden i.p.v. 50.000!!!), het zevende programma O[amp]O, de sociale agenda, de structuurfondsen, Life+ en Natura, de culturele activiteiten, het buitenlandse beleid en onze acties ten aanzien van onze buren worden alle onderbegroot. De verwachtingen van de mensen ten opzichte van Europa zullen niet kunnen worden waargemaakt. En dat is bijzonder jammer.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?