Parlementaire tussenkomsten

AA
(17/01/06) Bijdrage Bart Staes in het parlementaire debat over havenrichtlijn

Vandaag en morgen zijn de ogen van de hele vakbondswereld en van iedereen die ijvert voor een socialer Europa gericht op dit Parlement. Het wordt een belangrijk voorjaar. Deze week de havenrichtlijn, volgende maand de diensten- of zogenaamde Bolkesteinrichtlijn.

Als verantwoordelijke politici krijgen we de kans het Europees Parlement eens te meer op de politieke kaart te zetten en duidelijk te maken dat we niet zomaar meegaan in het dominante verhaal van steeds meer competitiviteit, steeds meer privatisering en steeds meer liberalisering.

Laat ons met de verwerping van deze richtlijn duidelijk maken dat wij een ander Europa willen waar niet alleen de economie maar ook het sociale en het ecologische telt.

Rekening houden dus met de mensen die in de havens werken: de dokwerkers die in hun job bedreigd zijn maar wel dagelijks de vrachten op een veilige en efficiënte wijze afhandelen; de loodsen ook die dagelijks de schepen veilig de havens binnenloodsen en zo kleine en grotere milieurampen voorkomen.

Als groenen zullen wij dus dit onzalig voorstel verwerpen. En dat doen we omdat we geloven dat een ander Europa echt mogelijk is.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?