Parlementaire tussenkomsten

AA
(16/05/06) Preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Voorzitter, commissaris, collega's, het voorbije decennium speelde het Europees Parlement een beslissende rol in het politieke antwoord op de gekkekoeienziekte. Deze ziekte brak reeds uit in de jaren '80 in het Verenigd Koninkrijk, maar kreeg een nieuwe dimensie toen de Britse minister van Volksgezondheid in het Britse parlement in Westminster verklaarde dat er waarschijnlijk een verband was tussen de gekkekoeienziekte en een nieuwe variant van de Creutzfeld-Jacobziekte.

Het politieke antwoord van het Parlement kwam snel: een onderzoekscommissie onder leiding van Dagmar Roth-Behrendt, een onderzoekscommissie die uitstekend onderzoek heeft verricht naar de stand van zaken en de tekortkomingen door de Commissie en de lidstaten. Er kwam een voorwaardelijke motie van wantrouwen en een van de belangrijkste resultaten was dat voedselveiligheid weggetrokken werd van onder de bevoegdheid van DG Landbouw en dat het een van de beleidsterreinen werd die onder de medebeslissingsprocedure vallen.

Sinds de aanname van de BSE-wetgeving in 2001 en 2002 en de gedetailleerde regelgeving over dierlijke bijproducten werden er echter ook heel wat controversiële maatregelen goedgekeurd onder de comitologieprocedure. De BSE-wetgeving werd sinds juni 2001 niet minder dan 19 keer door comitologiebeslissingen bijgespijkerd. Waakzaamheid van het Europees Parlement is dus geboden.

Twee voorbeelden maar. Het voorstel van de Commissie om opnieuw vismeel te voederen aan herkauwers werd pas ingetrokken na felle protesten in dit Parlement. Tweede voorbeeld: de bepalingen over het vervoederen die zijn beschreven in bijlage 4 van de wet, werden door comitologiebeslissingen zonder betrokkenheid van het Europees Parlement veranderd van gedetailleerde beschrijvingen van een halve bladzijde in niet minder dan 9 bladzijden gedetailleerde bepalingen en afwijkingen.

De comitologieprocedure blijft dus een immens probleem. We hebben dat niet kunnen oplossen in deze onderhandelingsronde met de Raad. We zijn wel blij, en het is zeker positief dat er voortaan ook rekening gehouden moet worden met een wetenschappelijke risicoanalyse inzake de gevolgen voor mens en dier. Het bereikte akkoord met de Raad in eerste lezing, dat weerspiegeld wordt in de amendementen 41 t/m 56, krijgt de volle steun van onze fractie. Onze kernpunten terzake blijven: het verbieden van het vervoederen van alle dierlijke eiwitten aan herkauwers, de bepaling dat vismeel alleen kan worden vervoederd aan jonge dieren van herkauwende soorten na een wetenschappelijke beoordeling en voldoende sterke controlemaatregelen en de regelgeving over het separatorvlees, die er nu eindelijk eens moet komen.

Ik vind het bijzonder jammer dat we dit debat niet kunnen voeren in aanwezigheid van rapporteur Dagmar Roth-Behrendt. Ik wens haar veel sterkte, veel beterschap en ik hoop dat ze heel snel terug haar rol hier in dit Parlement kan opnemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?