Parlementaire tussenkomsten

AA
(16/02/06) Dienstenrichtlijn

Wie het debat over de dienstenrichtlijn nauwgezet heeft gevolgd, moet zich erover verbazen dat het compromis tussen conservatieven en sociaal-democraten op verschillende manieren wordt uitgelegd. Een groep ter rechterzijde verdedigt het compromis omdat het "het principe van het oorsprongslandbeginsel NIET aantast", terwijl de linkerzijde het beschouwt als "een definitief komaf met datzelfde oorsprongslandbeginsel".

Flagrante tegenspraak dus. Dit compromis maakt bovendien niet duidelijk in welke mate lidstaten harde voorwaarden voor de verstrekking van bepaalde diensten op hun grondgebied kunnen opleggen en zo sociale dumping voorkomen.

Daar komt bij dat EVP en PSE de verwijzing naar sociaal beleid en consumentenbescherming hebben geschrapt.

Wel positief is dat het Parlement erin is geslaagd een hele reeks diensten van het toepassingsgebied uit te sluiten. Daartegenover staat dat diensten van algemeen economisch belang nog in hoge mate onder de richtlijn vallen.

De herwerkte Bolkestein-richtlijn bevat hoe dan ook veel juridische onduidelijkheden en zal dus opnieuw veel rechtszaken voor het Europees Hof van Justitie veroorzaken. De herwerkte tekst biedt zeker niet de nodige transparantie en rechtszekerheid.

Voor de groenen waren de uitsluiting van de diensten van algemeen economisch belang en de verwijdering van het oorsprongslandbeginsel in de eindtekst cruciale punten. Aan onze wensen op dit punt is niet tegemoetgekomen. Daarom heb ik uiteindelijk tegen gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?