Parlementaire tussenkomsten

AA
(13/06/06) Oprichting Europese Influenzataakgroep

Mijnheer de Commissaris, dank voor uw antwoord dat inderdaad een beetje ontgoochelt, vooral omdat het in tegenspraak is met het verslag van de heer Adamou dat we hier vandaag besproken hebben, en waarin in artikel 23 juist gevraagd wordt om zo'n task force, zo'n influenzawerkgroep.

U zegt dat deze geen toegevoegde waarde zal hebben, maar alle wetenschappers die ik gesproken heb in de voorbereiding van het verslag-Adamou, zeggen juist dat er inderdaad heel veel expertise is, maar dat deze heel verspreid is en dat zo'n influenzawerkgroep wel degelijk een toegevoegde waarde zou hebben en zelfs beter zou werken dan de ECDC die nu een aantal taken waarneemt. Dus, kunt u nog eens toelichten waarom deze werkgroep geen toegevoegde waarde zou hebben?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?