Parlementaire tussenkomsten

AA
(13/06/06) Europees draaiboek inzake pandemie vogelgriep

Een spreekwoord zegt: ”Een gewaarschuwde man of vrouw zijn er twee waard.” Het debat van vandaag over de Commissiemededelingen betreffende een draaiboek voor een influenzapandemie in de Unie en de nood aan nauwere samenwerking tussen de lidstaten moet tegen deze achtergrond bekeken worden.

Zonder te vervallen in enige vorm van doemdenken, zonder paniek te willen zaaien, is het goed dat de Unie en de lidstaten zich voorbereiden op een mogelijk scenario van een vogelgrieppandemie bij mensen.

Het verslag van Adamos Adamou vat goed samen wat de inzet is en hoe op een serene maar doortastende wijze de overheid dit probleem moet aanpakken.

Cruciaal daarbij is m.i. paragraaf 23 die oproept tot een goed gestructureerde en multidisciplinaire samenwerking tussen deskundigen in menselijke en dierlijke gezondheid, specialisten op het gebied van virologie, epidemiologie, pathologie en landbouw. Maar ook de inbreng van communicatiedeskundigen en mensen die ingewikkelde bevindingen eenvoudig maar correct kunnen communiceren is van groot belang.

Al deze kennis dient verzameld te worden in een Europese Influenzawerkgroep die ook moet samenwerken met vertegenwoordigers van de Europese fabrikanten van vaccins en antivirale middelen.

Er zal ook moeten geïnvesteerd worden in de afbraak van nationale egoïsmen. Het valt niet te verdedigen dat bepaalde lidstaten, vaak de meest kapitaalkrachtige, nu al bij bepaalde producenten productiecapaciteit van antivirale middelen en vaccins opkopen en de solidariteit weigeren ten aanzien van de landen die daartoe niet in staat zijn.

Daarom dus onze steun aan paragraaf 30 die de Commissie vraagt ervoor te zorgen dat er voldoende antivirale middelen en vaccins beschikbaar zijn voor degenen die aan het virus worden blootgesteld.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?