AA
Unie legt zich te eenvoudig neer bij discriminatie

In te veel gevallen leggen Europese landen zich neer bij discriminatie. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse rapport van de EU Fundamental Rights Agency. Hoewel Europese anti-discriminatiewetgeving de afgelopen jaren is versterkt, nemen landen onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat aanklachten over discriminatie van burgers worden ingediend en behandeld. Het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie heeft daar geen verandering in gebracht.

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen:
"Er moet nog veel gebeuren voordat de wetten die nu op papier bescherming bieden tegen discriminatie omgezet worden in concrete verbetering van de positie van burgers. Mensen moeten beter geïnformeerd worden over hun rechten en terecht kunnen bij instanties die snel (rechts)bijstand bieden als ze gediscrimineerd zijn. Hiervoor zijn geld en mensen nodig."

Uit het rapport van de Fundamental Rights Agency blijkt hoe belangrijk het is dat de Europese anti-discriminatiewetgeving verder wordt uitgebreid. Voormalig GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg heeft in de vorige periode succesvol een anti-discriminatierichtlijn door het Parlement geloodst, maar vooralsnog blijft concrete actie vanuit de Raad van Ministers uit omdat enkele landen dit blokkeren. Gelijke behandeling buiten de arbeidsmarkt ongeacht geloofsovertuiging, beperking, leeftijd en seksuele oriëntatie is daardoor nog geen gemeengoed in Europa.

Marije Cornelissen: "Nederland is tot nu toe geen voortrekker geweest om deze richtlijn aangenomen te krijgen in de Raad van Ministers. Ik roep de nieuwe regering op om die rol wel op te pakken. In Slowakije ondervond ik vorige maand opnieuw dat discriminatie van ondermeer homo's, lesbo's en transgenders in de Europese Unie nog volop aanwezig is. De richtlijn is hard nodig zodat discriminatie buiten de arbeidsmarkt op alle gronden en overal in Europa tegen gegaan wordt."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?