AA
Uitvoering van dienstenrichtlijn loopt mank

In 2006 werd de vrijmaking van de dienstenmarkt gelanceerd. Groen! stemde toen tegen de dienstenrichtlijn omdat er veel tekortkomingen waren en de rechtszekerheid niet werd gegarandeerd. Het rapport dat vandaag ter stemming voorligt maakt een oplijsting van de moeilijkheden die men ondervindt bij de uitvoering van deze dienstenrichtlijn. Hoewel het goede elementen bevat zoals de oproep om regelmatig te evalueren en ook de effecten op langere termijn te onderzoeken, bevat het zaken waar ik het niet mee eens ben. Bijvoorbeeld dat de lidstaten weinig tot geen significante moeilijkheden ondervonden bij de implementatie. Dat klopt niet want het blijft onduidelijk of bepaalde sociale diensten al dan niet onder de richtlijn vallen. Over mogelijke jobcreatie is het rapport te enthousiast. Jobcreatie werd niet onderzocht, evenmin als het verlies van jobs, noch de kwaliteit van de jobs, laat staan de verhoogde druk op arbeidsomstandigheden na uitspraken van het Hof van Justitie. Er wordt verder met geen woord gerept over de rechtsonzekerheid die ontstaat door geen zuiver alternatief te formuleren voor het principe van het land van oorsprong. De groenen hadden nochtans een evaluatie gevraagd van het verbod voor lidstaten om bijkomende eisen te stellen aan dienstverleners, maar dat werd verworpen. Ik stemde daarom tegen het rapport.

***

PERSBERICHT VAN DE GROENE FRACTIE IN HET EP

Rapport sur la mise en œuvre de la directive services: les craintes se confirment

Le rapport sur la mise en œuvre de la directive services, adopté aujourd'hui par le Parlement européen, est loin de contribuer à apaiser les craintes qu'avaient les citoyens lors de l'adoption de cette directive, alors dénommée "directive Bolkestein", en 2006.

Certes le rapport contient quelques recommandations utiles, comme la prise en considération de l'autonomie locale dans la mise en œuvre de la directive services ou le suivi 'adéquat et sérieux' des restrictions prévues par la directive pour les services d'intérêt économique général. Mais comme l'explique Pascal Canfin, député Europe Ecologie Les Verts, membre de la Commission marché intérieur et protection des consommateurs: "celles-ci sont trop rares et trop vagues pour modifier fondamentalement un rapport dont l'esprit et le contenu vont à l'encontre de ces quelques éléments positifs.."

Pour Pascal Canfin: "le Parlement européen a raté l'occasion qui lui était donné de faire le point sur les problèmes rencontrés dans la transposition de la directive services. Le processus de transposition confirme pourtant le bien-fondé des critiques formulées au moment de son adoption en 2006 par le groupe des Verts. il ne s'agit pas de faire porter le chapeau de toutes les lacunes à l'Union européenne. Il ne faut pas mélanger les responsabilités entre ce qui relève des Etats membres et ce qui relève de l'Union européenne. Si, par exemple, la France a fait le choix d'intégrer les crèches dans sa transposition de la directive quand l'immense majorité des autres Etats a fait le choix inverse, c'est bien la responsabilité du gouvernement français et ce n'est donc pas l'objet du vote du Parlement aujourd'hui.

Néanmoins ce rapport aurait du être l'occasion de réclamer une évaluation approfondie des effets de la directive sur la qualité des services et sur son impact tant qualitatif que quantitatif sur l'emploi. Mais non. Puisqu'au contraire le Parlement européen déclare dans ce rapport que la directive va accroître la prospérité économique et la création d'emplois et renforcer la cohésion régionale, reprenant au passage l'estimation d'une contribution de 0,6 à 1,5% à la croissance du PIB;:estimation datant d'avant l'adoption de la directive et que rien n'est venu étayer depuis

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?