AA
Reddingsboei voor emissiehandelssysteem

Het emissiehandelssysteem krijgt een reddingsboei toegeworpen door de milieucommissie van het Europees Parlement. Die was hard nodig want het systeem dreigde kopje onder te gaan. De milieucommissie steunde het voorstel voor backloading : het uitstel van de veiling van een grote hoeveelheid rechten om CO2 uit te stoten. Een noodoplossing die snel moet worden uitgevoerd. Om het systeem structureel weer aan de praat te krijgen is echter meer nodig.

Groene fractie: "Het uitstellen van het veilen van deze CO2-rechten is goed nieuws, maar dweilen met de kraan open. We moeten de gratis rechten permanent uit het systeem halen."

De Groene fractie vecht al lange tijd voor een eerlijke prijs voor uitstoot. Bedrijven als Unilever en Eneco en institutionele investeerders zoals pensioenfondsen steunen die strijd. "Bedrijven willen dat de politiek ingrijpt. Zonder de juiste prijsprikkels komen groene innovaties en een duurzame energievoorziening namelijk niet van de grond."

Met deze structurele oplossingen zal de CO2-prijs op een eerlijker niveau komen wat een schone economie ten goede komt. De huidige lage CO2-prijs stimuleert amper de bouw van windmolens en efficiënte gascentrales en doet net het aandeel van vervuilende kolencentrales in onze energiemix stijgen.

Volgende week wordt besloten of de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van ministers kunnen beginnen. Landen als Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië en België zijn ook voorstander van het voorstel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?