AA
Migranten mogen niet opdraaien voor werkgeverssancties

Een grote meerderheid in het Parlement stemde vandaag over het Fava-rapport 'Sancties tegen werkgevers die illegale migranten van buiten de EU tewerk stelt'.

Tijdens de tweede plenaire vergadering van februari (18-19 februari) in Brussel wordt definitief over de wetgevingsresolutie gestemd.

De Groene fractie is bang dat de migranten de dupe worden van dit voorstel. Het persbericht van de fractie leest u verder.

De werkgever straffen en niet de migrant

Tussen de 4,5 en de 8 miljoen illegale immigranten zijn in de EU werkzaam in de bouwsector, de landbouw, de horeca en andere sectoren. Het commissievoorstel is een aanvulling op eerdere maatregelen, zoals de "terugkeerrichtlijn" en de "blauwe kaart", en heeft tot doel om illegale immigratie efficiënter aan te pakken en legale migratie aan te moedigen. De "sanctierichtlijn" zal op Europees niveau minimumstraffen invoeren voor werkgevers van illegale immigranten. Werkgevers kunnen worden beboet, verplicht om met terugwerkende kracht het wettige loon terug te betalen of zelfs voor vijf jaar uitgesloten worden van het meedingen naar openbare aanbestedingscontracten of het ontvangen van Europese of nationale staatshulp.

Strafrechtelijke sancties in de ernstigste gevallen

De richtlijn voorziet in strafrechtelijke sancties in de ernstigste gevallen: wanneer er een grote groep illegale immigranten aan het werk is, als de arbeidsomstandigheden op sterke uitbuiting duiden, als de werkgever weet - of hoorde te weten - dat de werknemer een slachtoffer is van mensenhandel of als de illegale werknemer minderjarig is.

Automatisch terugbetaling van achterstallig loon

Werkgevers die schuldig worden bevonden moeten in het voorafgaande jaar verkregen overheidsuitkeringen, steun of subsidies terugstorten en een boete betalen die op basis van het aantal illegale werknemers berekend wordt en door de lidstaten wordt bepaald. Bovendien moeten ze alle belastingen en heffingen die ze hadden moeten betalen als de werknemer niet illegaal aan het werk was geweest, terugbetalen en, indien nodig, de kosten van de terugkeer van de migrant. Er wordt uitgegaan van een arbeidsduur van ten minste drie maanden, tenzij de werkgever of de werknemer ander bewijs kan leveren. De lidstaten moeten mechanismen instellen waarmee kan worden verzekerd dat de werknemer achterstallige betalingen automatisch ontvangt, zonder dat hij of zij daarvoor een vordering moet instellen, ook na terugkeer naar het eigen land.

Volgens Europarlementsleden moesten lidstaten lagere financiële strafmaatregelen kunnen bepalen voor particuliere werkgevers die iemand in dienst hadden voor huishoudelijk werk of persoonlijke diensten. De Raad is daarmee akkoord gegaan.

Klachtenprocedures

Europarlementsleden vragen de lidstaten om mechanismen, waarmee migrerende werknemers de mogelijkheid krijgen om een klacht in te dienen tegen hun werkgevers. Verenigingen, organisaties of vakverenigingen moeten het recht krijgen om in naam van of ter ondersteuning van slachtoffers gerechtelijke stappen te ondernemen, zonder zelf het risico te lopen te worden aangeklaagd voor het steunen van een illegale immigrant. In ruil voor hun medewerking kunnen illegale immigranten een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.

Aansprakelijkheid hoofdaannemers

Wanneer een onderaannemer van een onderneming illegale immigranten in dienst blijkt te hebben, is de hoofdaannemer ook aansprakelijk. Als die laatste van de illegale werknemers afwist is hij of zij zelfs de enige aansprakelijke. EP-leden hebben in het compromis ook door kunnen drukken dat er een lijst met overtreders openbaar wordt gemaakt.

Effectieve en voldoende inspecties

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat ten minste 5 % van de op hun grondgebied gevestigde of werkzame bedrijven jaarlijks wordt geïnspecteerd en ze moeten werkgevers verplichten na te gaan of hun werknemers van buiten de EU-lidstaten een geldige verblijfsvergunning hebben. Werkgevers moeten de overheid op de hoogte brengen als ze onderdanen uit derde landen in dienst nemen.

Nederland en België

Juist doordat ze niet ingeschreven zijn, bestaan er geen officiële cijfers over het aantal illegale immigranten in Nederland en België. De schattingen door het International Centre for Migration Policy Development lopen erg uiteen. Voor België zou het gaan om tussen de 90.000 en de 150.000 illegale immigranten; voor Nederland om tussen de 60.00 en de 160.000.

In België kunnen werkgevers van illegale immigranten voor het in dienst nemen van werknemers zonder geldige verblijfs- en arbeidsvergunning op dit moment een boete van maximaal € 3.750 per illegale werknemer oplopen. In Nederland liggen de boetes momenteel tussen de € 4.000 (voor particuliere werkgevers) en de € 8.000 (voor rechtspersonen/ondernemingen).Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Debat: 3 februari 2009 / Stemming commissievoorstel en amendementen: 4 februari 2009 / Stemming ontwerpresolutie: zitting 18-19 februari 2009


PERSBERICHT GROENE FRACTIE

Migrant workers must not pay price for employer sanctions

Today a majority in the European Parliament positioned itself in favour of the Fava report on "sanctions against employers of illegally-staying third-country nationals". The legislative resolution vote was postponed to be considered by Council but will not affect the overall position of Parliament established today. UK Green MEP Jean Lambert , member of the European Parliament civil liberties committee, commented:

"Greens accept the principle of thorough inspections of both large and small businesses and organisations. Parliament has however weakened Commission's legislative proposals and has failed to guarantee that migrants will not pay the price for sanctions that are supposed to be targeted at employers. Member States have also failed to show a real commitment to ensure migrant workers are treated fairly.

Remuneration is of particular concern. It is unacceptable that the proposal supported by Parliament offers no guarantees that individuals will take home what they have earned. These sanctions are claimed to be designed against employers, but could result in workers being deported without pay.

Some might say that individuals in irregular employment take a chance, but Europe must do more if it is to live up to the goals of its common migration policy and ensure that those who have worked in the EU are treated fairly and with respect."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?