AA
Meer transparantie nodig bij exportkredietagentschappen

Vandaag stemde de Commissie Internationale Handel een rapport over exportkredietagentschappen, zoals de Delcrederedienst in België. Bart Staes gaf vanuit de commissie Ontwikkelingssamenwerking advies.

Exportkredietinstellingen vormen de voornaamste bron van overheidsfinanciering voor ontwikkelingslanden, en bezorgen die landen daardoor meteen het grootste deel van hun overheidsschuld. De gefinancierde projecten in het Zuiden zijn geconcentreerd rond sectoren als vervoer, olie, gas en mijnbouw en grootschalige infrastructuurprojecten, zoals grote stuwdammen. Het spreekt voor zich dat de impact hiervan op milieu én op mensenrechten vaak groot is.

Daarom pleit het rapport - dat een omzetting beoogt van OESO-richtlijnen in EU-wetgeving - voor meer transparantie bij de exportkredietinstellingen. Het pleit ook voor meer beleidscoherentie tussen handel en ontwikkling. De EU-beginselen en -normen moeten de leidraad vormen voor de financierde projecten. De methode voor sociale en milieueffectbeoordeling moet bovendien volledig in overeenstemming zijn met de sociale, arbeids- en milieunormen zoals neergelegd in internationale overeenkomsten.

Ook de klimaatdoelstellingen van de EU moeten voortaan als richtsnoer fungeren voor de exportkredietinstellingen.

***

PERSBERICHT VAN DE GROENE FRACTIE IN HET EP

EP votes to address flaws with export credit agencies

The European Parliament's trade committee today voted on a proposal to revise EU rules on export credit agencies (1). The Greens welcomed the outcome, which would address some of the flaws in the current system. After the vote, French Green and EP draftsperson (rapporteur) Yannick Jadot said:

"The draft EU rules adopted by MEPs today will help address some of the serious flaws with Export Credit Agencies in Europe. While ECAs are an important instrument to support the trade and investments of European companies, there are very real concerns about the lack of transparency surrounding their activities, especially in the context of current economic crisis. These concerns have been heightened by the recent trend of growing defaults. For this reason, it is very welcome that MEPs supported my proposals for stronger reporting requirements for ECAs. It is high time to introduce more transparency to the activities of ECAs, as well as mandatory reporting through annual activity reports and a higher transparency on the mechanism for costing environmental risk. Hopefully, this vote will be reflected in the final legislation."

Bart Staes , Belgian Greens and rapporteur of the opinion in the EP development committee, added:

"It is important that the private projects guaranteed by ECAs, which often amount to € billions, are consistent with the development goals of the EU (as set out in the EU Treaty) rather than thwarting them. Private risks should not lead to a greater public debt burden. MEPs have voted to ensure ECAs respect social, labour and environmental standards, as embodied in international agreements. We hope this requirement will be maintained in the final legislation and fully implemented."

(1) An export credit agency (ECA) is a private or quasi-governmental institution that acts as an intermediary between national governments and exporters to issue export financing. The financing can take the form of direct financial support credits or credit insurance and guarantees or both, depending on the mandate the ECA has been given by its government.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?