AA
Hervorming van de kieswet van de EU

Ik heb in deze stemming over het wetgevend initiatiefverslag over een uniform verkiezingssysteem voor de verkiezing van de leden van het EP een aantal keren gestemd tegen de meerderheid van mijn fractie. Ik verschil van mening over de noodzaak transnationale- of pan-Europese lijsten te gebruiken om het Europa-gevoel bij dit soort verkiezingen op te tillen. Ik ken geen enkel federaal systeem waar transnationale lijsten bestaan. Verkozenen vertegenwoordigen in een Parlement hun kiesdistrict. Zelfs in de VS wordt de president niet verkozen door een verkiezing die abstracte maakt van de staten. Paneuropese lijsten zijn de droom van een elite die meent dat ze zo de bevolking meer Europa bijbrengt. Het is het speeltje van mensen die zich als primus inter pares in het Parlement gedragen. Ze zorgen voor "showdemocratie". Ze zijn een ver van mijn bed show en dichten geenszins de kloof tussen de EU en de burger. Die kloof kan alleen gedicht worden door een sterker beleid, door waarachtig gedrag, een authentiek optreden en door de problemen van deze tijd daadkrachtig en overtuigend aan te paken. Morrelen aan het kiessysteem biedt daartoe geen oplossing. Deze overtuiging is voor mij sterker dan trouw aan het kiesprogramma van mijn partij.

Persbericht van de Groene fractie in het Europees Parlement

Missed opportunity for constructive reform


The European Parliament today voted on proposals to reform EU rules governing European elections. After the vote, Greens/EFA vice-president Josep Maria Terricabras said:

"MEPs have today missed an opportunity to constructively reform EU electoral law. With citizens' engagement in the EU political process flagging, we should be looking at ways to encourage a maximum of the electorate to get involved and trying to ensure a truly European approach to the European Parliament elections. Instead, a majority of MEPs has voted with national blinkers on and opposed progressive reforms.

"The proposal to introduce an obligatory threshold in European elections is at odds with the principle of proportionality set out in EU law. Thresholds necessarily undermine the representation of smaller parties and negatively impact on political pluralism, which is a foundation of the European Parliament. While this provision would initially only apply to large constituencies, it is a worrying precedent.

"The failure to send a clear message on transnational lists in European elections is seriously disappointing. For years, there have been efforts to give the elections a truly European context, with a view to encouraging voters to look beyond narrow national issues and make decisions on a more European basis. Our group has long supported transnational lists and believes the failure to give clear support to the designation of a small proportion of seats for European lists is an opportunity lost. Instead, MEPs have passed the buck to EU governments to decide by unanimity. It takes away from the welcome proposal to formalise the leading candidate or 'spitzenkandidat' process in European electoral.

"MEPs also blocked provisions aimed at greater gender equality in European elections via 'zipped' electoral lists or other measures. Instead, MEPs only voted to support a vague recommendation that electoral lists should try to ensure gender equality."

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?