AA
Europese Raad blokkeert socialer Europa

Een poging om het al jaren geblokkeerde dossier over de Europese arbeidstijdenrichtlijn te deblokkeren, is vannacht mislukt. Het Europees Parlement blijft over essentiële zaken grondig van mening verschillen met de Europese Raad van ministers. "Het is de strijd van een socialer Europa versus een nog liberaler Europa," aldus europarlementslid Bart Staes (Groen!).


Hoelang mogen werknemers werken? Telt wachttijd mee als werktijd? En wanneer komt de veiligheid en de gezondheid van werknemers in het gedrang? Een voorstel van de Europese Commissie om op dit soort vragen een Europees antwoord te formuleren, dateert al van 2004, maar is sindsdien jarenlang geblokkeerd in de Raad. De grote discussie betreft de flexibiliteit van werknemers en de betaalbaarheid daarvan.

Tot in de vroege uren werd vannacht over de arbeidstijdenrichtlijn onderhandeld door vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie, echter zonder succes. Het Tsjechische voorzitterschap slaagde er niet in een voldoende open sfeer te creëren.

Een slechte zaak, vindt Europarlementslid Bart Staes (Groen!): "Burgers roepen het Europese Parlement massaal op - spreken mij hierover trouwens persoonlijk aan - om Europa meer sociaal te maken, maar het zijn de ministers van Sociale Zaken uit de lidstaten die blijkbaar niet meewillen." De Europese ministers willen de opt out mogelijkheid ten volle kunnen gebruiken. "Onverantwoord!" vinden de Groenen. Staes: "Als elke lidstaat individueel kan beslissen om hun arbeiders al dan niet minimaal te beschermen, zijn we ver van huis. De Raad maakt Europa ziek."

De arbeidstijdenrichtlijn kadert in veiligheid en gezondheid op het werk. Het Europese Parlement wil niet weten van een verhoging van de maximale wekelijkse arbeidstijd tot 65 uur en wil het bij 48uur houden. Bovendien wil het EP dat wachttijd tijdens het werk, ook als arbeidstijd wordt erkend. Tot slot moet de mogelijkheid om van de richtlijn af te wijken (opt-out) voor lidstaten, geheel uit die richtlijn blijven of drastisch teruggeschroefd worden. "Anders heeft het geen zin deze materie Europees te regelen," aldus Staes.

Staes kiest resoluut voor de kant van de werknemer en blijft bij het oorspronkelijke standpunt van het Europese Parlement: “We werken om te leven en niet omgekeerd! Als we de wil van de lidstaten volgen, werken we binnenkort tot we erbij neervallen, zonder extra bescherming en zonder de economische groei in vraag te stellen en dat kan niet langer!”

Het debat over de kern van het sociale Europa is cruciaal voor het vertrouwen in Europa. In dit dossier staan economische liberalen lijnrecht tegenover meer sociaalgerichte fracties. De vakbonden slaagden erin massaal op te roepen om het ongenoegen aan de Europarlementsleden kenbaar te maken. “Terecht”, volgens Staes, “De Raad voegt extra werktijd toe aan de richtlijn, wil bepaalde wachttijd niet laten meetellen als arbeidstijd en laat de optie voor lidstaten open om op gelijk welk moment uit dit kader te stappen. “

Op initiatief van de Groenen wordt op 21 april een nieuwe onderhandelingspoging ondernomen, maar ook daartoe is de Raad vooralsnog niet bereid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?