AA
Europees Parlement wil bindende regels rond conflictmineralen

Het Europees Parlement roept Europees Commissaris voor handel Karel De Gucht op om bindende regels voor conflictmineralen op te stellen. Het ontginnen van mineralen moet de ontwikkeling van een land financieren, niet de conflicten. Bindende Europese regels, die bedrijven ertoe verplichten hun toeleveringsketen te controleren, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen conflictmineralen.


PERSBERICHT VAN GROENLINKS

Europarlement steunt GroenLinks rond bindende regels op conflictmineralen

“Het delven van mineralen moet de ontwikkeling van een land financieren in plaats van de conflicten in het land.” Dat concludeert het Europees Parlement op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Het Europees Parlement stemde vandaag in met haar rapport dat eisen stelt aan producenten van producten waarin conflictmineralen worden verwerkt.

Judith Sargentini: “In onze mobiele telefoons, auto’s en laptops zitten mineralen die in ontwikkelingslanden worden gedolven. De opbrengsten van deze mineralen dragen vaak bij aan gewapende conflicten. Er zijn rebellengroepen die de mijnen exploiteren of belasting heffen op de gedolven mineralen. Met die inkomsten financieren zij hun gewapende strijd. Het bekendste voorbeeld is Oost-Congo.”

Sargentini zette zich al ruim voordat zij Europarlementariër werd in voor eerlijke handel. Zo was zij betrokken bij het Kimberley-proces over bloeddiamanten. Als Europarlementariër richtte zij haar pijlen op conflictmineralen waarbij zij de Europese Commissie meermalen gevraagd heeft om wetgeving rond de zogenaamde conflictmineralen. Onlangs bezocht zij mijnen in Congo om de situatie ter plekke te zien. Sargentini: “Het is ontzettend treurig dat de grondstoffenrijkdom in veel ontwikkelingslanden zich niet vertaalt in ontwikkeling en betere leefomstandigheden voor de inwoners van deze landen, maar dat het juist een bron van conflict en geweld is.”

In het rapport roept het Europees Parlement Eurocommissaris De Gucht op om met bindende regels te komen voor deze conflictmineralen. Sargentini kreeg steun van het van het Europarlement voor onder andere de volgende punten:
* Alle bedrijven in de toeleveringsketen vallen onder de wettelijke verplichting. Dus niet alleen smelterijen maar ook de producenten van de eindproducten;
* Deze bedrijven zijn verplicht om met behulp van OESO-richtlijnen vast te stellen dat er in hun toeleveringsketen geen gebruik wordt gemaakt van conflictmineralen;
* Een sanctie mechanisme voor bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Sargentini is blij dat het Europarlement achter haar voorstel voor bindende wetgeving staat. “Met vrijblijvende stimuleringsmaatregelen en losse projecten maak je namelijk geen einde aan het fenomeen conflictmineralen. Daar is Europa-brede wetgeving voor nodig die bedrijven verplicht hun toeleveringsketen in ogenschouw te nemen zodat ze kunnen aantonen dat de mineralen die ze gebruiken niet bijdragen aan conflicten elders in de wereld.“

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?