AA
Europees Parlement neemt het op voor privacy en vluchtelingen

Het Europees Parlement is kritisch over de justitieplannen van de Europese Commissie en de Raad van Ministers, zo bleek vandaag. Privacy- en vluchtelingenbescherming mogen niet worden ondermijnd door het zogenaamde Stockholm-programma. De Europese regeringsleiders kunnen maar beter luisteren naar de kritiek, want het Europarlement heeft voortaan de macht om hun plannen te wijzigen en te torpederen.

“De Europese justitieministers hebben samen een natte droom, waarin zij de persoonsgegevens van hun burgers vrijelijk met elkaar uitwisselen,” constateert Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. “Dit beschikbaarheidsbeginsel ondergraaft de privacy. Wanneer onrechtmatig verkregen of foutieve informatie door tal van nationale databanken gaat zwerven, of verkeerd wordt aangewend, kunnen burgers en vreemdelingen daar eindeloos last van ondervinden. Het Europees Parlement plaatst terechte kanttekeningen bij het beschikbaarheidsbeginsel, hoewel de kritiek steviger had mogen zijn. Het parlement nog lang niet overtuigd van de noodzaak om, à la de Verenigde Staten, allerlei gegevens op te slaan over reizigers die de EU binnenkomen en verlaten.”

“De Europese Raad van regeringsleiders, die het Stockholm-programma in december vaststelt, kan de kritiek van het parlement maar beter ter harte nemen,” waarschuwt Sargentini. “Dankzij het Verdrag van Lissabon beslist het parlement mee over de wetgeving die uit het Stockholm-programma voortvloeit. We kunnen dan de voet dwars zetten wanneer de privacy te grabbel wordt gegooid.”

“Bij de bestrijding van discriminatie toonde het Europarlement zich dan weer bekrompen,” stelt Sargentini vast. “Ik baal ervan dat we, door toedoen van de christendemocraten, de brede ontwerp-richtlijn tegen discriminatie ongenoemd laten. Dit wetsvoorstel heeft mijn voorganger Kathalijne Buitenweg door het parlement geloodst. Het wordt door een handvol lidstaten, Duitsland voorop, geblokkeerd in de Raad van Ministers. Dit was een uitgelezen kans om de druk op Berlijn op te voeren: de Duitse regering moet haar categorische Nein inslikken en gaan onderhandelen.”

Judith Sargentini is blij dat het parlement naleving van het Vluchtelingenverdrag eist. “Dat is helaas geen overbodige oproep. Zie bijvoorbeeld de Italiaanse praktijk om bootvluchtelingen linea recta terug te sturen naar Libië. Een betere bescherming van vluchtelingen brengt bovendien met zich mee dat de noordelijke EU-landen de opvang van asielzoekers niet op de zuidelijke mogen blijven afschuiven. Het parlement vraagt terecht om een bindend mechanisme voor een eerlijker verdeling van asielzoekers.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?