AA
EU-ministers zetten eerste stapje in aanpak Hongaarse regering

De Raad van Europese ministers heeft maandagmorgen een begin gemaakt met het bestrijden van de uitholling van de democratie en rechtsstaat in Hongarije. Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini na haar gesprek met een aantal Europese ministers. ‘Ik ben blij dat we het door het Europees Parlement aangenomen Hongarije-rapport een eerste stap verder kunnen brengen.’
Hongarije-rapporteur Sargentini voerde het gesprek als voorbereiding op het formele overleg tussen Europees Parlement en de ministers van de lidstaten over de verslechterende situatie in Hongarije. “Er kwamen vanmorgen kritische vragen van de ministers, zowel over de ontwikkelingen in Hongarije als over de manier waarop ik door de autoriteiten daar wordt behandeld.” Sargentini heeft onder anderen gesproken met de ministers van Nederland, België, Griekenland en Zweden.
 
Het Europees Parlement was door het Oostenrijks voorzitterschap uitgenodigd voor een eerste informeel gesprek met de Europese ministers van Algemene Zaken.  Sargentini: “Het Europees Parlement heeft het initiatief genomen voor het onderzoek naar de Hongaarse rechtsstaat. Ik reken op een snelle vervolg-uitnodiging van het Oostenrijks voorzitterschap. We moeten snel stevige vervolgstappen zetten. Het gaat immers om een ernstige situatie.”
In september heeft het Europees Parlement met een twee derde meerderheid het rapport van Sargentini aangenomen. Daarin concluderen Sargentini en het Europees Parlement dat de Hongaarse democratie en rechtsstaat dermate zijn achteruitgegaan dat een zogenoemde artikel 7-procedure moet worden gestart. Deze procedure kan er uiteindelijk toe leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de EU-besluitvorming verliest. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de EU dat het Parlement een dergelijke stap heeft genomen. Nu zijn de lidstaten aan zet. “Wij hebben geen tijd te verliezen. Het gaat om de aantasting van de rechtsstaat in een van onze eigen lidstaten en het uithollen van fundamentele waarden van de Hongaarse bevolking”, aldus Sargentini.
 
Ondertussen verslechtert de situatie in Hongarije. De Centrale Europese Universiteit in Boedapest, die al ruim een jaar in het nauw zit zit omdat zij niet kan voldoen aan (onmogelijke) wettelijk eisen van de Hongaarse regering, verhuist een deel van haar activiteiten naar Wenen. Daarnaast stelt de regering een nieuw systeem van administratieve rechtspraak voor, waardoor de al aangetaste onafhankelijkheid van de rechterlijke macht verder afneemt. De Hongaarse Hoge Raad is niet langer de uiteindelijk hoogste rechter, maar er komt een nieuw hoog administratief gerechtshof. De voorzitter daarvan wordt direct gekozen door het Hongaarse parlement waar premier Orbán zijn macht heeft vergroot.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?