AA
EU-burgers moeten meer inspraak krijgen

Dit rapport versterkt het Europees Burgerinitiatief (ECI) als instrument voor burgerlijke politieke participatie. Sinds het Verdrag van Lissabon is er een legaal kader voor het Europees Burgerinitiatief, maar verschillende reacties van burgerbewegingen wijzen op een gebrekkige werking ervan. Het doel van dit rapport is dan ook om het mechanisme van het ECI te verbeteren zodat het gebruiksvriendelijker wordt en zodat bepaalde obstakels weggehaald worden voor organisatoren en initiatiefnemers. We zouden als groenen graag een sterkere follow-up zien van de Europese Commissie en het Europees Parlement tegenover succesvolle burgerinitiatieven. Daarom dienen we drie amendementen in die hiervoor moeten zorgen. Ten eerste is er tot nu toe geen duidelijke verplichting voor de Commissie om te antwoorden met een wettelijk voorstel op een succesvol burgerinitiatief. Het eerste amendement stelt de deadline van 12 maanden voorop waarbinnen de Commissie moet reageren. Ten tweede moet het parlement op de proppen komen met een wetgevingsinitiatiefverslag indien de Commissie faalt in bovenstaand voorstel. Ten derde moeten burgerinitiatieven die primaire wetgeving van de Europese Unie aankaarten ook toegestaan worden, wat tot nu toe moeilijk ligt. Deze amendementen werden jammer genoeg alle verworpen, vandaar onze onthouding bij de eindstemming. 

Persbericht van de Europese Groene Fractie

EU Parliament votes for stronger voice for EU citizens

The European Parliament today adopted a report setting out its opinion on the European Citizens' Initiative and how it can be improved. Commenting after the vote, Greens/EFA vice-president Josep Maria Terricabras said:
"The European Parliament has today voted to strengthen the European Citizens' Initiative. This crucial instrument for direct democracy aims to break down barriers between citizens and the EU's decision-making process and reinforce the democratic credibility of the EU. Three and half years since its start, it is clear that more needs to be done to improve how it works and ensure citizens can been convinced it is a meaningful democratic tool. MEPs have today adopted a number of important proposals to this end.
"Unfortunately, MEPs failed to support a Greens/EFA proposal, calling for clearer obligations on the European Commission to legally follow-up on successful citizens' initiatives. The lack of proper follow-up from the Commission risks creating understandable frustration among citizens' groups, which have gone to the considerable effort of organising a successful ECI. While we regret the lack of a clear call by parliament to redress this, we hope the Commission will come forward with proposals to this end."
(1) More on the European Citizens' Initiative http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?