AA
EP verbiedt handel van illegaal gekapt hout
Eén van de grootste importeurs van illegaal gekapt hout is Europa en daardoor medeverantwoordelijk. De Europese landbouwministers hebben vooralsnog niet tot een standpunt kunnen komen om daar verandering in te brengen, maar het Parlement is duidelijk: hout van illegale houtkap mag niet verhandeld worden.

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is verheugd over het resultaat:

"Het Europees Parlement pleit al sinds 2005 voor een handelsverbod op illegaal hout. Hoe kun je iets doen aan illegaal hout zonder de handel erin te verbieden? Zolang je illegaal hout wel mag verkopen, blijft het lucratief. Door houthandelaren aansprakelijk te stellen voor de verkoop van illegaal gekapt, wordt de markt voor illegaal hout afgesneden. De bal ligt nu bij de Europese landbouwministers om het handelsverbod over te nemen. "

Illegale houtkap leidt tot ontbossing, verlies aan biodiversiteit en is verantwoordelijk voor bijna 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Al tien jaar is Europa bezig om dit tegen te gaan, maar tot nu toe zonder veel succes: 40% van de wereldwijde houtkap is illegaal.

Europarlementariër Eickhout: "Dat ligt vooral aan de vrijwilligheid van het Europese beleid. Vrijwillige afspraken tussen landen zijn niet genoeg, dat heeft het verleden uitgewezen. Europese wetgeving, die handel in illegaal gekapt hout strafbaar maakt, is nodig. Consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat het hout dat zij in de winkels kopen op een legale wijze is geproduceerd."

Het vandaag aangenomen rapport moet ervoor zorgen dat het in Europa verkochte hout traceerbaar is tot aan de houtkap.

Bas Eickhout: "Deze traceerbaarheid is nodig, want anders valt niet na te gaan waar het verkochte hout vandaan komt. Je moet kunnen zien dat het hout legaal of illegaal gekapt is om te kunnen handhaven "

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?