AA
Ellenlange diertransporten blijven mogelijk

Het voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout om diertransporten niet langer dan acht uur te laten duren is verworpen in het Europees Parlement. Een meerderheid van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen stemde tegen, daarmee negeren ze de wens van meer dan een miljoen Europeanen die een petitie tekenden om diertransporten te beperken.

Bart Staes: "Dat het hele Europese parlement onlangs nog een schriftelijke verklaring goedkeurde om dit soort transporten aan banden te leggen, is des te cynischer nu blijkt dat als we echt het verschil zouden kunnen maken, de verkozenen duidelijk anders stemmen."

“Ik wil het gesleep met levende dieren door Europa beperken. Ik ben teleurgesteld dat een meerderheid van mijn collega's gewoon de ogen sluit voor het grote dierenleed dat deze dagenlange ritten aanrichten”, verzucht Eickhout.

De heldere oproep voor een limiet van acht uur op diertransporten werd uiteindelijk in een hoofdelijke stemming verworpen. Uiteindelijk blijft er in de aangenomen tekst in vage taal en met veel ambtelijke slagen om de arm slechts een verwijzing naar maximaal acht uur dierentransport over.

Het Europees Parlement kwam wel tot overeenstemming om de regels voor de minimale ruimte voor dieren tijdens het transport aan te scherpen. Eickhout: “In de huidige Europese regelgeving staat dat dieren zich tijdens het transport moeten kunnen bewegen, maar dat kan simpelweg niet met de minimumeisen die in dezelfde regels staan. Deze tegenstrijdigheid moet worden opgelost.”

Het is nu aan de Europese Commissie om nieuwe wetgeving voor te stellen die een einde maakt aan het onnodig lijden van dieren tijdens hun rit naar slachthuis. Eickhout wil dat de Europese Commissie met wetgeving te komt om de lange transporttijden van dieren aan banden te leggen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?