AA
Bezoek van president Humala (Peru) aan het Europees Parlement

Op 13 juni sprak president Humala van Peru het Europees Parlement toe. Een flamboyante speech, het moet gezegd. Veel mooie woorden ook die in schril contrast staan met de praktijk in Peru. Het aanvankelijke plan om daarom kabaal te maken met de groene fractie werd in samenspraak met enkele bevriende ngo's uitgesteld. We zouden via een aparte ontmoeting de president op de wantoestanden in zijn land wijzen.

In de namiddag was er een Eurolat-INTA-DAND vergadering met de president en Europese vertegenwoordigers uit verschillende parlementaire commissies en de delegatie Europa-Latijns-Amerika. Ook daar bleef het bij mooie woorden.

De enige kritische stem tijdens deze vergadering kwam van de groene fractie (Cathérine Grèze) en Willy Meyer (GUE). Cathérine wees Humala op zijn verpletterende verantwoordelijkheid inzake de schending van fundamentele mensenrechten in de mijnbouw en bij de ontginning van primaire grondstoffen, de schending van sociale rechten en het uitblijven van armoedebestrijding.

Zijn antwoord was even kort als cynisch: als activisten tegen de wet ingaan, kunnen wij dit niet toelaten...

Helaas waren de andere deelnemers tijdens deze ontmoeting veel minder kritisch, waardoor we moeilijk door zijn discours konden breken en er voor ons te weinig heisa werd gemaakt.

We vernemen intussen dat gisteren in drie Peruaanse kranten onze kritische groene stem is gehoord: in El Comercio, en in La Republica (twee maal). Het belang hiervan kan nauwelijks onderschat worden. Al is de strijd nog lang niet gestreden!

Zie ook 'Nieuw spoor voor ontwikkelingssamenwerking in Latijns Amerika'

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?