AA
Asielzoekers en vluchtelingen zijn geen criminelen!

Het vandaag gestemde asielpakket had als doelstelling om het Europese asielbeleid te harmoniseren zodat elke asielzoeker die bescherming nodig heeft, dit ook krijgt. Zo zou elke asielzoeker in elke lidstaat dezelfde rechten en een gelijke behandeling van zijn of haar asielaanvraag moeten hebben. Deze doelstelling werd echter compleet uitgehold door de lidstaten waardoor van een efficiënte en humane behandeling van asielzoekers geen sprake meer is. De Dublin III verordening, de procedure- en de opvangrichtlijn werden al eerder gestemd in de parlementaire commissie.
Ik stem vandaag tegen de EURODAC verordening omdat deze discriminatie en criminalisering van asielzoekers in de hand werkt. De EURODAC verordening gaat over het opslaan van vingerafdrukken van asielzoekers en het gebruik van deze gegevens in de databank. Zo zouden politiediensten, waaronder EUROPOL, deze gegevens kunnen gebruiken in de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad. Zelfs wanneer asielzoekers een statuut verkrijgen, worden hun gegevens nog drie jaar lang bijgehouden in plaats van deze direct te wissen.
De groenen blijven bij het standpunt dat de rechtshandhaving en instanties zoals EUROPOL best zo weinig mogelijk toegang krijgen tot die databank en dit sterk gecontroleerd moet worden. Want asielzoekers zijn geen criminelen, ze lopen er net van weg.

PERSBERICHT GROENE EUROPESE FRACTIE

Granting police access to EURODAC fingerprint database undermines asylum seekers' basic rights

The European Parliament today voted on legislation revising how the EURODAC database of asylum applicants' and refugees' fingerprints is managed. The vote took place as part of the adoption of the asylum package of legislation (1). The new EURODAC legislation includes controversial provisions allowing law enforcement authorities access to the database.
After the vote, Green migration and civil liberties spokesperson Ska Keller (MEP, Germany) stated:
"Allowing law enforcement authorities access to the EURODAC fingerprint database flies in the face of asylum seekers' basic rights. In essence, this provision means all those who come to Europe seeking protection from persecution will be treated as potential criminals from the outset
"EURODAC was intended to enable immigration authorities to identify asylum seekers, with a view to avoiding double applications. Allowing police authorities to access the data for a totally different purpose is totally at odds with this and opens the door to discrimination. In caving in to this demand from EU governments, MEPs have undermined the credibility of the European Parliament as an institution for defending fundamental and human rights."
1) The other 3 files in the asylum package were deemed adopted without a vote. See the Green reaction to the asylum package here: http://www.greens-efa.eu/eu-asylum-rules-10015.html

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?