AA
(28/05/03) Rondetafel Europese Groenen over naast elkaar bestaan van ggo- en niet-ggo-landbouw - Tavernier vreest einde keuzevrijheid consument

Op de Rondetafel van de Europese Groenen over co-existentie - dat is het samengaan van genetisch gewijzigde organismen met 'normale' - pleit uittredend Minister van leefmilieu Jef Tavernier voor een duidelijke regeling die de keuzevrijheid van de consument en de boer garandeert. Jef Tavernier betreurt dat zijn voorstel tot omzetting van de Europese Richtlijn tijdens de afgelopen legislatuur op verzet stuitte van de coalitiepartners. "Als ggo-gewassen de biologische gewassen dreigen te besmetten, staan we niet langer voor een strikt technisch-wetenschappelijk probleem, maar voor de vraag over de vrije keuze van de consument en landbouwer."
Daarom blijft de minister overtuigd van het nut van een sociaal-economisch en ethisch advies, naast de verplichte technisch-wetenschappelijke risico-analyse bij aanvragen voor ggo-proefvelden.

Europa is er terecht fier op dat het wetgeving ontwikkelt die de consumenten de keuze wil bieden om bewust voor een product met of zonder GGO’s te kiezen. Een vermelding op het etiket alleen is echter niet afdoende om een echte keuzevrijheid waar te ´maken. "Als de bewijslast rust op de schouders van zij die geen GGO’s willen gebruiken, krijg je een systeem waarin het voor de producenten voordeliger is om gewoon GGO’ s te gebruiken en niet te investeren in dure scheidingsmaatregelen", weet Tavernier.

Net zoals de meeste consumenten zijn de meeste boeren vandaag de dag geen vragende partij voor GGO’s. De commissie stelt voor om het probleem van co-existentie (ggo- en niet-ggo-landbouw naast elkaar) te benaderen als een louter economisch probleem en te werken op basis van algemene richtlijnen en vrijwillige overeenkomsten tussen de boeren. Het is duidelijk dat zo’n systeem, de keuzevrijheid op termijn van zowel boer als consument zal ondermijnen. Als de Europese Unie haar pleidooi voor keuzevrijheid meent, dan zal ze moeten kiezen voor een bindend wetgevend instrument op gemeenschapsniveau. België heeft dit standpunt ook op de discussie in de Europese landbouwraad (26 mei) verdedigd.

In het kader van deze discussie betreurt Tavernier het dat deze regering er niet in is geslaagd de Europese Richtlijn 2001/18 om te zetten. De minister wou via de omzetting de mogelijkheid open houden om de biologische en klassieke landbouw te beschermen tegen besmetting door ggo’s. Daarvoor is een procedure met een sociaal-economisch en ethisch advies het meest aangewezen instrument. Uit alle publieke consultaties van de jongste maanden blijkt dat ook de bevolking een goede evaluatieprocedure wil. Minister Tavernier hoopt dat de toekomstige meerderheid daar rekening mee houdt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?