AA
(01/09/08) "Georgië rekent op ons... Europa mag niet terugdeinzen"


De Russische troepen zijn aan de terugtrekking begonnen


De voorzitter van de EP-delegatie voor betrekkingen met de drie Kaukasische republieken (Armenië, Azerbeidzjan en Georgië), Marie Anne Isler Béguin (Groenen/EVA), was slechts een paar dagen na het begin van het conflict in Zuid-Ossetië in Georgië. Benoemd door EP-Voorzitter Hans-Gert Pöttering om het Parlement te vertegenwoordigen, nam zij deel aan de onderhandelingen die tot het staakt-het-vuren leidden na de eerste fase van vijandigheden en zij reisde naar enkele direct beïnvloedde gebieden. Op 20 augustus kwam vervolgens de parlementaire subcommissie Veiligheid en defensie samen met de delegatie voor betrekkingen met de Zuidelijke Kaukasus om de ontwikkelingen in Georgië te bespreken. De Georgische minister van Buitenlandse zaken, Eka Tkeshelashvili, was daar ook aanwezig en zij riep de EU op om een missie naar Georgië te sturen.Wij spraken op 26 augustus met mevrouw Isler Béguin aan de telefoon om uit eerste hand te horen wat zij ter plaatse zag en om haar mening te horen over de verschillende manieren om de situatie op te lossen.Wat was de situatie toen u in Georgië was en wat nam u waar?Ik was in Georgië van 11 tot 17 augustus toen het Russische leger richting Tbilisi trok. Ik probeerde drie keer om naar Gori te gaan. In Kaspi (30 km van Tbilisi), zag ik dat de cementfabriek van de stad was gebombardeerd en ook de brug en spoorweglijn waren beschadigd. Zelfs op Georgisch grondgebied en weg van het conflictgebied had het Russische bombardement een invloed gehad. De bevolking van de stad was in paniek.Ik was met de Franse ambassadeur toen Medvedev de vredesovereenkomst ondertekende. Wat wij op de weg tussen Kaspi en Gori zagen, was alarmerend: tanks waren in positie en de Russen waren verschanst. Het leger was op Georgisch grondgebied opgesteld. De Russische militairen voerden een zenuwenoorlog tegen de bevolking aangezien niemand wist wat zij zouden gaan doen.Sinds de Russische terugtrekking heb ik verklaringen van Georgiërs ontvangen dat zij de dorpen hebben verlaten. Maar er zijn nog vijfhonderd Russische militairen in Georgië om "de veiligheid te waarborgen". Dat is onaanvaardbaar.Wat zou de internationale gemeenschap moeten doen?De EU en de VS moeten dringend over een VN-resolutie onderhandelen om een nieuwe manier te vinden om het conflict te regelen. De Militairen van de GOS - 99% Russen - waren wettige vredeshandhavers. Maar na deze oorlog zijn zij niet meer aanvaardbaar voor Georgië. De Russen waren bij het conflict betrokken, zij kunnen geen vredeshandhavers zijn. Er moeten geloofwaardige vredeshandhavers, in de ogen van de Georgiërs, worden gevonden.De troepen van de VN moeten in Georgië en in de conflictstreken worden opgesteld. Bemiddeling door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa werkt niet: zij werd verondersteld om honderd waarnemers te sturen en zij stuurde er slechts twintig. Om geloofwaardig te zijn en het vertrouwen in de verdediging van de democratie te herstellen, moeten wij de blauwhelmen (van de VN) zien. Er was een oorlog.Wat verwacht u van de EU-top over het onderwerp, die door Frankrijk op 1 september wordt georganiseerd?De EU steunt Georgië middels haar nabuurschapsbeleid. De situatie is daar breekbaar en zolang deze conflicten onopgelost blijven, kunnen wij ons niet vooruit bewegen. Het is urgent dat wij de situatie regelen.Europa moet haar waarden blijven bewaren. De 27 landen moeten zich verenigen om de democratie te verdedigen en te eisen dat Rusland tot een akkoord wat betreft de oplossing van de situatie komt. De soevereiniteit van Georgië en haar grenzen werden erkend door alle partijen, met inbegrip van Rusland. De EU moet niet terugdeinzen omdat de VS de Georgiërs heeft laten vallen. Zij rekenen op de EU om hen te helpen. De Raad moet de moed hebben om de besluiten te nemen die zij verzuimd heeft te nemen sinds het begin van de spanningen, twee, drie jaar geleden.Mijn delegatie steunt het perspectief op toetreding tot de EU voor Georgië en de andere landen van de Zuidelijke Kaukasus… Zij wenden zich tot de NAVO om hun veiligheid te waarborgen, waar Rusland bezwaar tegen heeft en wat een deel van de reden voor de crisis was. Het is duidelijker dan ooit dat de EU over belangrijke internationale kwesties overeenstemming moet vinden.Maandag vroeg de Doema om de erkenning van de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië en Abchazië. Wordt de territoriale integriteit van Georgië bedreigd?Rusland's erkenning van de onafhankelijkheid van Abchazië en Zuid-Ossetië is een zwaard van Damocles ,waarvan wij wisten dat het er was. Na Kosovo, anticipeerde Poetin op de gevolgen voor de twee gebieden. Maar het verschil is dat het in Kosovo de internationale gemeenschap is die voor onafhankelijkheid werkt.Wij zijn voor zelfbeschikking maar het moet voor alle mensen zijn. In 1994 werd ongeveer zeventig procent van de Georgische bevolking die in Abchazië woonde, gedwongen om het gebied te verlaten en elders een toevluchtsoord te zoeken. Er kan slechts sprake zijn van zelfbeschikking wanneer alle inwoners zijn teruggekeerd, met inbegrip van de Georgiërs uit Abchazië.Bovendien werden de grenzen van Georgië door iedereen erkend. Rusland zal niet de Tsjetsjeense onafhankelijkheid toestaan maar verdedigt de onafhankelijkheid van deze twee separatistische gebieden, terwijl het tegelijkertijd de territoriale integriteit van Georgië erkent! Er is een duidelijke tegenstrijdigheid.Nadat dit gesprek was gevoerd, kondigde Rusland op dinsdagmiddag zijn unilateraal besluit aan om de gebieden van Zuid-Ossetië en Abchazië als onafhankelijke staten te erkennen. Het Europees Parlement volgt nauwgezet de situatie in de Kaukasus. De "Nieuws" en "Persdienst" pagina's van deze website zullen nieuws en ontwikkelingen verstrekken als zij zich voordoen. Sommige fracties hebben om een debat en een stemming over een resolutie gevraagd tijdens de plenaire vergadering van volgende week.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?