AA
Weg met Euratom

Weg met Euratom

Na 45 jaar moet het Euratom Verdrag worden opgezegd. In de nieuwe Europese Grondwet is geen plaats voor kernenergie, met zijn radioactief afval. Middels een ludieke actie maakte de Groenen/EVA-fractie dit vandaag in het Europees Parlement duidelijk.

De Groenen/EVA-fractie grijpt de Europese Conventie, die de nieuwe grondwet voorbereidt, aan om zwart op wit te stellen dat de promotie van het vreedzaam gebruik van kernenergie geen taak van de Europese Unie meer is. Vandaag droeg de Groenen/EVA-fractie Euratom naar de begraafplaats als symbool van het einde van haar bestaan.

Voorstanders Euratom
Helaas zijn er binnen de Europese Commissie meerderen die fervent voorstander zijn van kernenergie. “Nog in november 2002 stelde eurocommissaris Loyola de Palacio voor om het budget van Euratom fors te verhogen, van 4 naar 6 miljard Euro. Dat voorstel is nog niet aangenomen, maar het toont wel aan dat er mensen zijn die nog steeds in het sprookje van kernenergie geloven of daar belang bij hebben," aldus Agalev-Europarlementslid Bart Staes. "Op een parlementaire vraag over zijn warm pleidooi van Europees Commissaris Bolkestein voor 'meer dan ooit kernenergie' , heb ik na ruim twee maanden nog steeds geen antwoord."

Overheidssubsidie
Alleen Frankrijk en Finland produceren op grote schaal kernenergie. Staes: “In beide landen met veel overheidssubsidie omdat kernenergie zichzelf niet kan bedruipen.” In de rest van de Europese Unie speelt kernenergie geen grote rol meer of wordt er afgebouwd. In Groot-Brittannië is de nucleaire sector failliet. Vier andere EU-lidstaten, België, Italië, Duitsland en Nederland, bouwen de kernenergieproductie af. Zweden en Spanje overwegen hetzelfde. Denemarken, Ierland, Luxemburg, Portugal, Oostenrijk en Griekenland zijn kernenergievrij.

Ontmantelen
De Groenen hebben het voorstel gelanceerd Euratom in niet in de huidige vorm in de nieuwe Europese Grondwet op te nemen. Wel moet er een instelling komen die zich bezighoudt met veiligheid en ontmanteling van bestaande en stilgelegde atoomcentrales, de opslag van atoomafval en de zorg voor non-proliferatie. Bovendien eist de Groenen/EVA-fractie inspraak van het Europees Parlement in besluitvorming rond Euratom. In de huidige constructie valt Euratom buiten de zeggenschap van democratisch gekozen Europarlementariërs.


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?