AA
Voorstel van de Commissie voor een nieuw strategisch partnerschap tussen EU en India

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling goedgekeurd waarin wordt voorgesteld een ambitieus strategisch partnerschap tussen de EU en India tot stand te brengen. In de mededeling worden de vele facetten van de betrekkingen tussen de EU en India belicht met inachtneming van de rol van India als opkomend speler op het wereldtoneel en als belangrijke regionale actor. Er worden verschillende concrete stappen voorgesteld om de samenwerking te intensiveren op vijf belangrijke gebieden: internationale samenwerking via multilateralisme met de nadruk op conflictpreventie, terrorismebestrijding, non-proliferatie en mensenrechten; versterking van economische partnerschappen via de dialoog op het gebied van het sectoraal en regelgevingsbeleid; samenwerking op het gebied van ontwikkelingsbeleid om India te helpen de ontwikkelingsdoelstellingen voor het millennium te realiseren; bevordering van intellectuele en culturele uitwisselingen; verbetering van de institutionele architectuur van de betrekkingen tussen de EU en India.

Commissaris Chris Patten verklaarde: “Nu, na de recente verkiezingen, kijk ik ernaar uit om met de nieuwe Indiase regering samen te werken en onze betrekkingen te intensiveren, en ik hoop dat de ministers op onze mededeling zullen reageren met een eigen voorstel”.

Verbetering van de internationale samenwerking

De EU en India moeten hun strategische alliantie versterken ter bevordering van een doeltreffende multilaterale aanpak die bijdraagt tot vrede, veiligheid, eerbiediging van de mensenrechten en democratie in de wereld. Zij moeten bij de voorbereiding van en de onderhandelingen over grote multilaterale overeenkomsten in de VN alsmede bij de tenuitvoerlegging ervan hun standpunten coördineren. Ook moeten zij nauwer samenwerken bij conflictpreventie en bij de wederopbouw in een post-conflict situatie, en moeten zij belangrijke problemen als non-proliferatie, terrorisme en georganiseerde misdaad aanpakken. De dialoog over de mensenrechten moet zowel bilateraal als internationaal worden uitgebreid.

Versterking van het economisch partnerschap

In de mededeling wordt een coherente economische strategie vastgesteld om het volume van de handel en de investeringen te vergroten. De EU en India moeten een dialoog tot stand brengen over horizontale vraagstukken zoals industriebeleid, goed bestuur, concurrentie en milieu en over strategische sectoren als de informatiemaatschappij, vervoer, energie, biotechnologie en samenwerking op het gebied van de ruimtevaart (waar de EU en India nauw willen samenwerken via Galileo).

Ontwikkelingssamenwerking

De EU moet India steunen in zijn vastberaden streven de ontwikkelingsdoelstellingen voor het millennium van de Verenigde Naties te realiseren en de sociale en de regionale ongelijkheid te verminderen. Aspecten als verbetering van het bestuur en duurzaam milieu moeten bijzondere aandacht krijgen.

Wederzijds begrip

De EU en India moeten hun intellectuele en culturele banden verstevigen door parlementaire en academische uitwisselingen en culturele projecten te ontwikkelen.

Institutionele architectuur

De EU en India moeten het kader van hun betrekkingen verder verbeteren en de doeltreffendheid ervan vergroten.
Nadere informatie is te vinden op de website:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/india/intro/index.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?