AA
Vogelpest : bestrijdingsmaatregelen verder verzacht

(02/06/03) In Nederland zijn de bestaande bestrijdingsmaatregelen tot 17 juni verlengd. In België zullen de nog geldende maatregelen in de provincies Antwerpen en Limburg aflopen op 11 juni. In Duitsland zullen de maatregelen vanaf 3 juni worden beperkt tot het deel van Noordrijn-Westfalen ten westen van de Rijn en zullen ze aflopen op 24 juni. Het Comité keurde tevens een reeks aanvullende maatregelen goed die in de toezichtsgebieden moeten worden genomen.

Nederland

Sinds eind april zijn in Nederland geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Het Comité keurde vandaag een voorstel van de Commissie goed om de bestaande bestrijdingsmaatregelen te verlengen tot 17 juni. Levend pluimvee, broedeieren en verse, onbewerkte mest en strooisel mogen niet naar andere lidstaten of derde landen worden uitgevoerd en op een paar uitzonderingen na mogen binnen Nederland geen levend pluimvee en broedeieren worden vervoerd. De uitzonderingen gelden voor broedeieren, eendagskuikens, legrijpe hennen en pluimvee voor onmiddellijke slachting.

België

Sinds gisteren is de uitvoer van levend pluimvee en broedeieren vanuit het hele land opnieuw toegelaten, met uitzondering van de provincies Antwerpen en Limburg. De nog geldende maatregelen in die provincies lopen af op 11 juni. Vanaf 12 juni gelden er alleen beperkingen in de toezichtsgebieden (10 km-zones rond de besmettingshaarden).

Duitsland

Na de enige uitbraak van vogelpest in de deelstaat Noordrijn-Westfalen op 9 mei, zijn in Duitsland geen nieuwe gevallen meer vastgesteld. Het Comité stemde er dan ook mee in om de bestaande maatregelen vanaf 3 juni te beperken tot het deel van Noordrijn-Westfalen ten westen van de Rijn, op voorwaarde dat intussen geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Bijgevolg mag de uitvoer van levend pluimvee en broedeieren vanuit de rest van de deelstaat vanaf die datum worden hervat. De overige beperkingen lopen af op 24 juni. Die beperkingen zijn de volgende: levend pluimvee, broedeieren en verse, onbewerkte mest en strooisel mogen niet naar andere lidstaten of derde landen worden uitgevoerd en op een paar uitzonderingen na mogen binnen dit gebied geen levend pluimvee en broedeieren worden vervoerd.

De uitzonderingen gelden voor broedeieren, eendagskuikens, legrijpe hennen en pluimvee voor onmiddellijke slachting. Vanaf 25 juni gelden de beperkingen alleen in het toezichtsgebied (10 km-zone rond de enige besmettingshaard).

Beperkingen in de toezichtsgebieden

Het Comité keurde een reeks maatregelen goed die moeten worden uitgevoerd voordat de beperkingen in de toezichtsgebieden (minstens 10 km rond de vastgestelde besmettingshaarden) kunnen worden opgeheven. Diervoeder, strooisel en mest uit de besmette bedrijven moeten worden verwijderd en vernietigd. Die bedrijven mogen pas worden herbevolkt nadat er verklikkerdieren zijn ondergebracht en uit het onderzoek daarvan blijkt dat er geen vogelpestvirus meer aanwezig is.
De situatie en de maatregelen ten aanzien van de vogelpest zullen opnieuw worden bekeken tijdens de volgende vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid die op 13 juni is gepland.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?