AA
Tweede top EU-Afrika in Lissabon: de EU en Afrika willen hun betrekkingen grondig hervormen

De EU en Afrika gaan een strategisch partnerschap aan om samen het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke uitdagingen. Het betreft problemen zoals klimaatverandering, ontwikkeling, energie, migratie, vrede en veiligheid, handel en regionale integratie, goed bestuur en mensenrechten. De maatregelen in het kader van de gezamenlijke strategie EU-Afrika, die zal worden gelanceerd op de tweede top EU-Afrika op 8 en 9 december in Lissabon, zullen na onderhandelingen tussen de EU en de Afrikaanse Unie gezamenlijk worden vastgesteld. Uitgaande van een verdiepte en verbrede politieke dialoog wensen Europa en Afrika het archaïsche en te enge concept van de relatie donor-begunstigde achter zich te laten en een partnerschap tussen gelijken te creëren.

De gezamenlijke strategie EU-Afrika, die op de tweede top EU-Afrika zal worden goedgekeurd, zal de partners de mogelijkheid bieden steeds nauwer samen te werken in verband met mondiale kwesties, en zal het maatschappelijk middenveld en de instellingen omvatten.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: "In het kader van onze externe betrekkingen moet Afrika een prioriteit vormen. Het is tijd om af te stappen van het paternalisme en de simplistische benadering donor-begunstigde achter ons te laten, zodat wij de stereotiepe visie van Europa op Afrika en van Afrika op Europa kunnen doorbreken. Wij hebben elkaar nodig. Dit gezamenlijke partnerschap vormt de beste politieke strategie om de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling in Afrika te versnellen en de mondiale uitdagingen waarmee wij beide worden geconfronteerd, aan te pakken.

Louis Michel, commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp, voegde hieraan toe: "Wij moeten deze top beschouwen als een springplank naar een nieuw tijdperk in de relatie tussen Europa en Afrika. Deze top moet het einde markeren van een relatie die haar oorsprong vindt in conservatisme en soms zelfs in vooroordelen aan beide zijden en moet de start vormen van het inzicht dat dit partnerschap beide partijen reële kansen biedt. Om dit te bereiken moeten wij hand in hand met onze Afrikaanse partners werken aan een partnerschap dat niet alleen gelijke rechten, maar ook gelijke plichten omvat, niet alleen in woorden, maar ook in daden "

Op de top zal ook een concreet actieplan voor de periode 2008-2010 worden goedgekeurd, dat moet bijdragen tot vooruitgang met acht Afrikaans-Europese partnerschappen:

Vrede en veiligheid

Democratisch bestuur en mensenrechten

Handel en regionale integratie (met inbegrip van de tenuitvoerlegging van het in 2006 gestarte infrastructuurpartnerschap EU-Afrika)

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling

Energie

Klimaatverandering

Migratie, mobiliteit en werkgelegenheid

Wetenschappen, informatiemaatschappij en ruimtetechnologie

Voor meer informatie, zie:

http://ec.europa.eu/development/services/events/eu-africa-summit-2007/index_en.cfm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?