AA
Pensioenoverdracht van Belgacom aan de Belgische Staat geen staatssteun

Deze overdracht is financieel neutraal omdat Belgacom in ruil hiervoor aan de Staat een bedrag betaalt dat overeenkomt met de netto contante waarde (NCW) van de door de Staat overgenomen verplichtingen.

De Commissie is van mening dat de NCW van de pensioenverplichtingen, zoals vastgesteld door een onafhankelijk actuarieel adviseur, de feitelijke waarde van de opgebouwde pensioenverplichtingen weerspiegelt. De Commissie zag geen reden om de uitgangspunten voor deze berekeningen in twijfel te trekken. Met name wat het disconteringspercentage betreft, wijst de Commissie erop dat dit vastgesteld is aan de hand van markttarieven en op basis van internationale standaarden voor jaarrekeningen.

Op grond daarvan is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de beoogde verkoop van de pensioenverplichtingen Belgacom geen voordeel oplevert dat zij onder normale marktomstandigheden niet zou hebben verkregen. Bij een overdracht van pensioenverplichtingen onder dergelijke omstandigheden is er geen sprake van staatssteun.

Achtergrond

In oktober 2003 hebben de Belgische autoriteiten de Commissie op de hoogte gebracht van een overeenkomst tussen Belgacom, de Belgische Staat en de particuliere aandeelhouders waarbij de wettelijke ("eerste pijler") pensioenverplichtingen van Belgacom aan de Belgische Staat worden overgedragen.

De beoogde overdracht houdt in dat de pensioenen voor het personeel van Belgacom met een ambtenarenstatuut vanaf 1 januari 2004 niet meer door Belgacom, maar door de Belgische Staat worden beheerd en uitgekeerd. Vanaf die datum zal de Belgische Staat ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het beheer en de uitkering van pensioenen voor het personeel van Belgacom met een ambtenarenstatuut.

Belgacom zal dus worden bevrijd van de last om deze pensioenverplichtingen te financieren en te beheren. Deze verplichting is het bedrijf opgelegd bij de omvorming ervan in 1992 van een Regie in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

In ruil hiervoor heeft de Staat van Belgacom een betaling ontvangen die overeenkomt met de NCW van de opgebouwde pensioenverplichtingen (i.e. 5 biljoen Euro). Verder zal Belgacom jaarlijks doorlopende bijdragen betalen om de volledige kosten van alle toekomstige pensioenverplichtingen te dekken. Deze bijdragen zijn vastgesteld op 17,5% per jaar voor alle salariselementen die recht geven op een pensioen, van het op 1 januari 2004 bij Belgacom werkzame personeel met een ambtenarenstatuut.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?