AA
Hoe denkt de Europese burger over de energieproblematiek?

Energie: problemen, opties en technologieën - een onderzoek van de publieke opinie in Europa

Op 6 maart 2003 stelde Europees Commissaris voor onderzoek Philippe Busquin in Brussel de resultaten voor van het EUROBAROMETER-onderzoek over "Energie: problemen, opties en technologieën". Het onderzoek is gebaseerd op gesprekken met zowat 16 000 burgers uit 15 lidstaten van de EU. Hoe stelt de Europese burger zich energie in de toekomst voor? Wat zijn de prioriteiten, individuele voorkeuren en patronen van het energieverbruik? De meeste Europeanen zijn zich bewust van de steeds grotere energiebehoefte van hun landen. Zij weten ook dat de EU kritisch afhankelijk is van externe energievoorziening. Maar zij zijn niet geneigd hun energieverbruik wezenlijk te veranderen. Zij vragen daarom verder onderzoek naar nieuwe energiebronnen, zoals kernfusie, en de ontwikkeling van nieuwe energiebesparingstechnologieën.

"Wij weten allemaal dat het energieverbruik verder stijgt en dat deze toename op lange termijn niet houdbaar is - maar wij willen onze gewoonten niet veranderen. Dat is de energieparadox," zei Commissaris Busquin. "De Europeanen zien in dat er maatregelen nodig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, zoals kernfusie en duurzame energie. In het algemeen is dit een bemoedigend signaal voor de voortzetting en intensifiëring van onze onderzoeksactiviteiten op Europees en nationaal niveau en bevestigt het de keuzen die wij hebben gemaakt bij het opstellen van de EU-onderzoeksprogramma's en -activiteiten."

Energiebesparing… zegt u dat iets?

De Europese burgers reageren positief op technologische ontwikkelingen inzake energie-efficiëntie. Meer dan een derde van de geïnterviewden zegt dat bij de aankoop van apparatuur of huishoudtoestellen het energieverbruik een belangrijke factor is die het besluit voor of tegen een bepaald product beïnvloedt. Een groot deel van de Europeanen verklaart zich ook bereid om meer te betalen voor energie uit duurzame bronnen.

Maar uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste Europeanen zich eigenlijk niet bewust zijn van het feit dat individueel gedrag van invloed kan zijn op het totale energieverbruik. In feite geloven de meeste EU-burgers dat de industrie de grootste invloed op energiebesparing kan hebben en verkiezen zij maatregelen die geen verplichtingen opleggen aan personen. Slechts een kwart van de ondervraagden zou het eens zijn met een strengere regelgeving voor de isolatie van gebouwen.

De meeste Europeanen hebben ook geen idee van het effect van hun vervoergewoonten op het energieverbruik. Zij zijn dan ook niet bereid hun standpunt te veranderen. Maar zij beseffen wel dat onderzoek van groot belang is om verontreiniging en energieverbruik te verminderen, met behoud van hun levensstijl. 51% van de Europeanen vraagt om EU-onderzoek ter ondersteuning van duurzame vervoersystemen - inderdaad een belangrijke prioriteit in het 6e kaderprogramma voor onderzoek van de EU (KP6 2003-2006), met een begroting van 610 miljoen €. In totaal wordt in het KP6 2.120 miljard € besteed aan duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en ecosystemen, waaronder duurzaam vervoer en energieproductie.

Welke oplossingen voor de toekomst?

Bijna negen van de tien ondervraagden vinden de opwarming van de aarde en klimaatverandering ernstige problemen. Maar meer dan 50%, vooral in de noordelijke Europese landen, is ook van mening dat onderzoek van essentieel belang is om nieuwe oplossingen te vinden om temperatuurstijging en broeikasgassen te verminderen, en verontreiniging in het algemeen aan te pakken.

Duurzame energiebronnen en schonere vervoersystemen staan hoog op de agenda van de EU-burgers. Zuidelijk Europa (Griekenland, Spanje en Italië) en Finland zijn voorstander van het idee om nieuwe technologieën op energiegebied te ontwikkelen, terwijl andere landen (Denemarken, Nederland, Oostenrijk en het VK) meer nadruk leggen op energiebesparing. Met betrekking tot de prioriteiten inzake O&O op energiegebied is 69% gewonnen voor het intensifiëren van onderzoek naar duurzame energiebronnen, met Zweden (80%) op kop.

Maar de Europeanen zien ook het belang in van de bevordering van kernonderzoek, in de eerste plaats om de veiligheid van kerncentrales en de verwerking van kernafval te verbeteren, hetgeen goed aansluit bij de onderzoekprioriteiten van de EU op dit gebied. Wat kernfusie betreft, bestaat er een informatiekloof, maar de grote meerderheid van de Europeanen - 59% - wijst op de noodzaak om het onderzoek op het gebied van kernfusie, een veelbelovende krachtbron voor de toekomst, verder te ontwikkelen. De EU zal de komende vier jaar 750 miljoen € investeren in fusieonderzoek.

Voor nadere informatie kunt u de volgende website raadplegen:

http://europa.eu.int/comm/research/energy/index_en.html

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?