AA
Gewijzigde regel voor handel in ruwe diamant!

De Raad van Ministers heeft op 11 februari 2003 via de schriftelijke procedure een verordening van de Raad aangenomen die, wat de Gemeenschap betreft, alle leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) welke aan de vereisten van de Kimberleyprocescertificering inzake de internationale handel in ruwe diamant voldoen in de gelegenheid moet stellen aan de regeling deel te nemen.
De Kimberleyprocescertificering is bedoeld om de banden tussen de diamanthandel en de financiering van gewapende conflicten te verbreken. Het Kimberleyproces - een dialoog waartoe het initiatief is genomen door de landen die ruwe diamant produceren of verhandelen, in het bijzonder de producerende landen in Afrika, alsmede door de diamantindustrie zelf en vertegenwoordigers van de civiele samenleving - vormt het resultaat van de inspanningen van de internationale gemeenschap met het oog op een effectievere controle op deze handel.
In december heeft de Raad een verordening (nr. 2368/2002) tot uitvoering van de regeling aangenomen, waarbij in de Gemeenschap een stelsel van certificering en invoer- en uitvoercontrole werd ingesteld met betrekking tot ruwe diamant. De op 11 februari 2003 aangenomen verordening wijzigt Verordening nr. 2368/2002, meer bepaald de definitie van de mogelijke deelnemers, die nu ook betrekking heeft op WTO-leden welke aan de vereisten van het Kimberleyproces voldoen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?