AA
Geen vogelpest in België

Geen vogelpest in België

Aangezien laboratoriumtests hebben uitgewezen dat het vermoeden van vogelpest in België ongegrond was, zijn de beschermende maatregelen die de Europese Commissie had genomen weer opgeheven. In Nederland zijn de bestaande maatregelen verlengd tot 27 maart, met enige wijzigingen met betrekking tot toegestane transporten van pluimvee binnen de landsgrenzen.

België

De Belgische autoriteiten hebben vandaag verklaard, in een vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, dat het virus van vogelpest niet geïsoleerd kon worden en dat de verdenking van vogelpest uitgesloten kan worden. De EU-maatregelen worden daarom met onmiddellijke ingang opgeheven.

De verdenking van een uitbraak van vogelpest in de provincie Antwerpen, vlakbij de Nederlandse grens, ontstond op 11 maart. De Belgische autoriteiten troffen onmiddellijk beschermende maatregelen, en de Commissie nam op 12 maart EU-maatregelen (zie IP/03/366). Deze maatregelen omvatten een landelijk vervoersverbod voor levend pluimvee en broedeieren en een verbod op de uitvoer van levend pluimvee en broedeieren uit heel België. De maatregelen in de Beschikking van de Commissie golden tot 20 maart 2003, tenzij het vermoeden officieel weerlegd zou worden door laboratoriumtests.

Het Comité sprak in een verklaring zijn waardering uit voor de snelle en doortastende acties van de Belgische autoriteiten om de bedreiging van de ziekte in te dammen, en stemde ermee in de Beschikking van de Commissie in te trekken. Gezien de epidemiologische situatie in Nederland verklaarden de Belgische autoriteiten dat zij een situatie van verhoogde waakzaamheid zullen handhaven. De door de Belgische autoriteiten ingestelde bufferzone zal gehandhaafd blijven tot de laatste virologische test is voltooid.

Nederland

De Nederlandse vertegenwoordiger gaf een gedetailleerd verslag van de situatie en van de voorlopige resultaten van het controleprogramma dat in het hele land is gestart. Het Comité stemde ermee in de beperkende maatregelen (nu van toepassing tot 20 maart) te verlengen tot 27 maart om middernacht. De beperkingen van vervoer binnen Nederland zijn echter al enigszins verlicht. Vanaf 21 maart zal pluimvee voor onmiddellijke slacht, met inbegrip van oude leghennen, eendagskuikens en jonge kippen, en broedeieren, binnen Nederland vervoerd mogen worden, in gebieden buiten de toezichtzones. Het Comité zal de situatie en de genomen maatregelen op dinsdag 25 maart opnieuw bespreken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?